Najważniejsze dzisiaj

25 lat pomocy dzieciom – artykuł w „Niedzieli”

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” to trwająca od prawie ćwierć wieku opowieść o tym, jakie mogą być skutki spotkania Dziecka z Dorosłym. W 1993 r. dziesięcioletni wówczas Przemek odwiedził „Jaśka”– dobranockę dla najmłodszych, którą codziennie emitowano na antenie Polskiego Radia Lublin S.A. Chłopak chciał znaleźć pracę, aby pomóc rodzicom. Podzielił się swoim – całkiem niepasującym do dziecięcego świata – problemem z jaśkową ciocią Ewą Dados. (czytaj dalej … kliknij)

Sprawozdawczość akcyjna – Część I dary zebrane

 Szanowni Państwo, Szefowie Sztabów, Wolontariusze i Darczyńcy Akcji, nasi Przyjaciele i Sympatycy. W dniu dzisiejszym zakończył się pierwszy etap sprawozdawczości akcyjnej XXV edycji Akcji PDPZ. W oparciu o nadesłaną dokumentację czyli protokoły po zbiórkach i przekazówki, dokonaliśmy jako Biuro Organizacyjne Akcji podsumowania zebranych darów. Zestawienie prezentujemy  poniżej. (czytaj dalej … kliknij)

Podsumowanie Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017” w Stalowej Woli

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 po raz piętnasty przystąpił do Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, a po raz dwunasty pełnił funkcję Oddziału Biura Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej.
Na terenie Miasta utworzono 18 sztabów, w tym 17 na terenie placówek oświatowych w Stalowej Woli oraz Sztab nr 3 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który prowadził zbiórki na terenie czterech stalowowolskich sklepów sieci PSS SPOŁEM oraz w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w ramach Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w dniu 26 listopada 2017 roku (czytaj dalej … kliknij)

Akcja dziękuje … (21)

Zgodnie z Terminarzem naszej Akcji zbiórki zakończyły się 31.12.2017 r. Z serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy w ostatnim czasie przekazywali dary na rzecz podopiecznych naszej Akcji.

Szczególne podziękowania dla Właściciela Sklepu „Modna Szafa” z Kraśnika za dary serca oraz dla Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” za nieocenioną pomoc organizacyjną.

Po Balu Absolwentów …

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy wspomóc potrzebujących. Jednego wieczoru udało nam się zebrać aż 609,92 kg żywności oraz 70 kg środków czystości i higieny osobistej. Wszystkie produkty dostarczyliśmy do głównego magazynu akcji na ul. Kunickiego.

Akcja dziękuje … fundacja ONICO

Fundacja ONICO przekazała na rzecz Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 10 paczek ze słodyczami o wadze łącznej 50kg. Do każdej z paczek dołączony był miś – 40 cm maskotka. Sprawiły wiele radości obdarowanym rodzinom...

Akcja dziękuje … Pogotowie przedwigilijne (3)

W czasie Pogotowia Wigilijnego Darczyńcy przekazywali swoje Dary Serca, tak potrzebne, by Wolontariusze mogli przygotować paczki dla podopiecznych Akcji PDPZ: dla Dzieci i ich Rodzin, dla Podopiecznych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, świetlic, schronisk, dla mieszkańców DPS,...

Przychodzą paczki z Darami Serca …

Pan Jarosław Dudek przysłał prezenty świąteczne od polskich emigrantów – klientów i pracowników polskiego salonu fryzjerskiego w Haarlem w Holandii; w paczkach znajdują się zabawki maskotki i piękne prezenty dla Dzieci.

Pani Cecylia Pierzyna ofiarowała wykonane własnoręcznie przepiękne rękodzieła.

Pani Ewa Kowalska z dalekiej Australii przysłała wydziergane i wyszydełkowane czapki i szaliki.

z serca DZIĘKUJEMY!!    – (zobacz galerię zdjęć … kliknij)

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane