Akcja dziękuje … (2)

Serdecznie dziękujemy firmie Model Opakowania Sp. z o.o. z Biłgoraja za nieodpłatne przekazanie 2700 opakowań tekturowych.

Akcja dziękuje … (1)

Serdecznie dziękujemy Panu Mirosławowi Olechowi z Drukarni Baccarat za wydrukowanie identyfikatorów i plakietek „Przyjaciel Akcji” Serdeczne podziękowania kierujemy do KTS Papier za podarowanie 1000 arkuszy kartonu potrzebnego do wydrukowania plakietek „Przyjaciel Akcji” Dziękujemy kol....

Przygotowania do Rejestracji Sztabów

Szanowni Państwo, przyszli Szefowie Sztabów Akcji. Rozpoczynamy próby techniczne uruchomienia mechanizmu rejestracji. Mamy nadzieję zakończyć je w do piątku 21 października. Dla Was, żadnych specjalnych różnic w porównaniu z rokiem ubiegłym nie będzie. Nadal...

Rozpoczynamy Akcję PDPZ

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Serca. W dniu 3 października zapoczątkowane zostały działania mające na celu przeprowadzenie tegorocznej Akcji Pomóż Dzieciom przetrwać Zimę. Tradycyjnie, w siedzibie Radia Lublin ukonstytuował się Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji....