Najważniejsze dzisiaj

Szanowni Państwo, drodzy Szefowie Sztabów

Zgodnie z planem dzień przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia, zakończył się okres zbiórkowy naszej Akcji. Zgodnie z deklaracją potwierdzoną własnoręcznym podpisem na Zgłoszeniu powinniście teraz dopełnić obowiązku sprawozdania. Wszyscy otrzymaliście drogą elektroniczną wskazówki jak należy to uczynić (w pierwszej kolejności należy sprawdzić pocztę).
Szefowie, którzy przysłali dokumenty Przekazówek zostaną wyręczeni przez Biuro Organizacyjne Akcji w zakresie sprawdzenia i wpisania danych. Otrzymacie oczywiście (tak jak w roku ubiegłym) gotowe do wydrukowania Sprawozdanie. Trzeba je podpisać i odesłać do Biura (czytaj dalej …)

Akcja dziękuje (31)

Serdeczne podziękowania: · dla Pani Danuty Mosakowskiej za wierność Akcji i jak co roku przepiękne, własnoręcznie wykonane czapki i sweterki, · Pani Ewie Kowalskiej z Australii za wspaniałe dary serca, · Agencji Reklamowej MAIK...

Akcja dziękuje … InterRisk

W imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Kierownictwu i Pracownikom firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w dzieło pomocy Najmłodszym, …

Akcja dziękuje (30)

Za pomoc organizacyjną w czasie Pogotowia Wigilijnego serdecznie dziękujemy: · Urzędowi Miasta Zamość · Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim · Wszystkim Wolontariuszom z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie za dyżury w ramach Pogotowia Wigilijnego,...

Akcja dziękuje – pogotowie przedwigilijne

Firmie Garden Service – Panu Prezesowi Jackowi Przybyszowi, Panom Dyrektorom – Michałowi Świerzbińskiemu i Zbigniewowi Soćko oraz Panu Tomaszowi Gałeckiemu za transport paczek dla podopiecznych Akcji z powiatu bialskopodlaskiego i nieocenioną pomoc organizacyjną Komendzie...

Akcja dziękuje – Sztab nr 135

Serdeczne podziękowania dla harcerek i harcerzy z:

  • 54. Lubelskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Celestis”
  • 8. Lubelskiej Drużyny Wędrowniczej „Infinity”
  • 108. Lubelskiej Drużyny Harcerskiej „Ikigai”
  • 28. Lubelskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Everest”

– za wielkie serca, chęć niesienia pomocy, wsparcie i zaangażowanie.

Akcja dziękuje (29)

Przyjaciołom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie: Panu Dyrektorowi Waldemarowi Koziołowi p.o. Dyrektora Pani Urszuli Gralewicz Pani Edycie Ostapińskiej Pani Iwonie Wolnickiej Pani Annie Karamac Pani Dorocie Lipczuk Pani Renacie Tulikowskiej Pani Wiesławie...

Akcja dziękuje (28)

Bardzo dziękujemy za nieustanne wsparcie organizacyjne: Straży Miejskiej Miasta Lublin Łęczyńskiej Energetyce, szczególnie Panu Janowi Lisowskiemu Za pomoc transportową dziękujemy: Browarowi Jagiełło Chełm, w szczególności Panu Lucjanowi Jagiełło Firmie Rhema Truck, Pani Żanecie Kupińskiej,...

Akcja dziękuje (27)

Za nieustanną pomoc transportową dziękujemy: Przyjaciołom z Radia Lublin, MPT 919 i Panu Kierowcy o numerze wywoławczym 118 za pomoc w przewożeniu paczek dla podopiecznych Akcji. Bardzo dziękujemy Łęczyńskiej Energetyce, Panom Kazimierzowi Myszyńskiemu i...

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki
z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań,
aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)
były w jak najlepszym stanie lub nieużywane