Miesięczne Archiwum: Styczeń 2018

Sprawozdawczość akcyjna – Część I dary zebrane

 Szanowni Państwo, Szefowie Sztabów, Wolontariusze i Darczyńcy Akcji, nasi Przyjaciele i Sympatycy. W dniu dzisiejszym zakończył się pierwszy etap sprawozdawczości akcyjnej XXV edycji Akcji PDPZ. W oparciu o nadesłaną dokumentację czyli protokoły po zbiórkach i przekazówki, dokonaliśmy jako Biuro Organizacyjne Akcji podsumowania zebranych darów. Zestawienie prezentujemy  poniżej. (czytaj dalej … kliknij)

Podsumowanie Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017” w Stalowej Woli

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 po raz piętnasty przystąpił do Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, a po raz dwunasty pełnił funkcję Oddziału Biura Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej.
Na terenie Miasta utworzono 18 sztabów, w tym 17 na terenie placówek oświatowych w Stalowej Woli oraz Sztab nr 3 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który prowadził zbiórki na terenie czterech stalowowolskich sklepów sieci PSS SPOŁEM oraz w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w ramach Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w dniu 26 listopada 2017 roku (czytaj dalej … kliknij)

Akcja dziękuje … (21)

Zgodnie z Terminarzem naszej Akcji zbiórki zakończyły się 31.12.2017 r. Z serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy w ostatnim czasie przekazywali dary na rzecz podopiecznych naszej Akcji.

Szczególne podziękowania dla Właściciela Sklepu „Modna Szafa” z Kraśnika za dary serca oraz dla Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” za nieocenioną pomoc organizacyjną.

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane