Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2018

Sprawozdawczość akcyjna – Część II dary rozdysponowane oraz podsumowanie

Akcję jak co roku prowadzono w oparciu o Regulamin Akcji, autorstwa red. Ewy Dados, Kawalera Orderu Uśmiechu i pomysłodawczyni Akcji, pozostający praktycznie w niezmienionej formie od roku 1993 wraz z Aneksem do Regulaminu Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2017 przyjętym   przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji 2017. (czytaj dalej …)

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane