Miesięczne Archiwum: Listopad 2018

Akcja dziękuje (13)

Serdeczne podziękowania składamy: Żołnierzom II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej na czele z Dowódcą Panem Pułkownikiem Tadeuszem Nastarowiczem oraz Zastępcą Dowódcy Panem Pułkownikiem Zbigniewem Krzyszczukiem za wsparcie Akcji; Firmie Lubella za pamięć i wierność Akcji;a ...

Po zbiórkach w Chełmie

Witam. Na terenie Chełma i powiatu tegoroczna Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” rozpoczęła się Akcją Uliczna dnia 25.11.2018 roku. Tego dnia kwestowało ok. 80 Wolontariuszy z : Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, uczniowie...

Biuro Organizacyjne Akcji pracuje

Uprzejmie informujemy, że Biuro Organizacyjne Akcji w Lublinie

w dniu 1 grudnia 2018 (sobota)

czynne będzie

w godzinach od 9:00 do 14:00

Możecie Państwo zgłaszać się po materiały akcyjne
i w każdej innej sprawie.

Zapraszamy

Akcja dziękuje (12)

Serdeczne podziękowania: –  dla Orange Polska S.A. za nieustanną możliwość kontaktu z Biurem Akcji –  przyjaciołom z Radia Lublin za wszelką pomoc organizacyjną – uczniom i nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie...

Zbiórki Małochwiej Mały i Duży (Sztab nr 121)

Sztab nr 121 Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2018 przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” informuje o prowadzonych zbiórkach. Zbiórki stacjonarne prowadzone są w dniach od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018...

Zbiórki Miąse i okolice (Sztab nr 80)

Informacja o zbiórkach darów w sztabie nr 80 na terenie gminy Tłuszcz, z siedzibą w Miąsem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 44, 05-240 Tłuszcz: ·      Mini-Market Magdalenka „Groszek” ul. Nowa 4  05-240 Tłuszcz     W dniach:...

Zbiórki Głogów Małopolski i okolice (Sztab nr 73)

W dniu 7.12.2018 i 8.12.2018 będziemy przeprowadzać zbiórkę darów w sklepie Stokrotka w Głogowie Małopolskim  W tych samych dniach zbiórka będzie również przeprowadzana na terenie sklepów GS Samopomoc Chłopska ‚Super-Sam” oraz Delikatesy Dwójka.  ...

Akcja dziękuje (11)

Zgodnie z naczelną ideą naszej Akcji każdy dzieli się tym, co ma. W czasie koncertu, który odbył się w studium muzycznym Radia Lublin w dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów darem talentu podzielili się młodzi...

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane