Miesięczne Archiwum: Listopad 2018

Akcja dziękuje (2)

Dziękujemy Drukarni System Graf za wydruk identyfikatorów Akcji oraz plakietek Przyjaciel Akcji. Szczególne podziękowania składamy Panu Prezesowi Januszowi Laskowskiemu oraz wszystkim pracownikom. Dziękujemy Wolontariuszom Biura Akcji w Lublinie: Agnieszce Uliasz Katarzynie Maciejewskiej Magdalenie Wybraniec...

Akcja dziękuje (1)

Polskiemu Radiu Lublin S.A. za niezmienną życzliwość i nieocenione wsparcie organizacyjne

Polskiemu Radiu S.A. za objęcie Akcji patronatem korporacyjnym

TVP S.A oddziałowi Lubelskiemu za patronat medialny

Operatorowi Orange Polska za dar bezpłatnej infolinii 800-600-650

Z serca dziękujemy

Akcja dziękuje

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, pojawiają się ciepłe słowa, rozpoczęło się darczynienie. Zanim  odbędą się pierwsze zbiórki darów rzeczowych, koncerty, imprezy sportowe i inne spotkania przyjaciół naszej Akcji,  trwa czas organizacji Sztabów,...

Co nowego w Akcji

Dużo nowego i same dobre informacje.

Akcja otrzymała Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Patronatem Duchowym objął Akcję Metropolita Lubelski ks. Abp Stanisław Budzik.

Z serca DZIĘKUJEMY !  (czytaj dalej …)

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Witamy Wszystkich serdecznie i zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
Tradycyjnie, w październiku, utworzyliśmy Główny Społeczny Komitet Organizacyjny PDPZ, jak zawsze przy Radiu Lublin S.A. By zrodziła się kolejna, 26 już Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (czytaj dalej …)

Kochani

Kochani Przyjaciele Akcji

Zbliża się zimowy czas, i jak zawsze Ludzie Dobrej Woli śpieszą,
by zdążyć z pomocą … by ” kruszyć serca lód”.

Wiem, że do Radia Lublin przysyłacie listy, dzwonią telefony,
pytacie o Akcję … (czytaj dalej …)

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane