Miesięczne Archiwum: Grudzień 2018

Akcja dziękuje … InterRisk

W imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Kierownictwu i Pracownikom firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w dzieło pomocy Najmłodszym, …

Akcja dziękuje (30)

Za pomoc organizacyjną w czasie Pogotowia Wigilijnego serdecznie dziękujemy: · Urzędowi Miasta Zamość · Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim · Wszystkim Wolontariuszom z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie za dyżury w ramach Pogotowia Wigilijnego,...

Akcja dziękuje – pogotowie przedwigilijne

Firmie Garden Service – Panu Prezesowi Jackowi Przybyszowi, Panom Dyrektorom – Michałowi Świerzbińskiemu i Zbigniewowi Soćko oraz Panu Tomaszowi Gałeckiemu za transport paczek dla podopiecznych Akcji z powiatu bialskopodlaskiego i nieocenioną pomoc organizacyjną Komendzie...

Akcja dziękuje – Sztab nr 135

Serdeczne podziękowania dla harcerek i harcerzy z:

  • 54. Lubelskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Celestis”
  • 8. Lubelskiej Drużyny Wędrowniczej „Infinity”
  • 108. Lubelskiej Drużyny Harcerskiej „Ikigai”
  • 28. Lubelskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Everest”

– za wielkie serca, chęć niesienia pomocy, wsparcie i zaangażowanie.

Akcja dziękuje (29)

Przyjaciołom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie: Panu Dyrektorowi Waldemarowi Koziołowi p.o. Dyrektora Pani Urszuli Gralewicz Pani Edycie Ostapińskiej Pani Iwonie Wolnickiej Pani Annie Karamac Pani Dorocie Lipczuk Pani Renacie Tulikowskiej Pani Wiesławie...

Akcja dziękuje (28)

Bardzo dziękujemy za nieustanne wsparcie organizacyjne: Straży Miejskiej Miasta Lublin Łęczyńskiej Energetyce, szczególnie Panu Janowi Lisowskiemu Za pomoc transportową dziękujemy: Browarowi Jagiełło Chełm, w szczególności Panu Lucjanowi Jagiełło Firmie Rhema Truck, Pani Żanecie Kupińskiej,...

Akcja dziękuje (27)

Za nieustanną pomoc transportową dziękujemy: Przyjaciołom z Radia Lublin, MPT 919 i Panu Kierowcy o numerze wywoławczym 118 za pomoc w przewożeniu paczek dla podopiecznych Akcji. Bardzo dziękujemy Łęczyńskiej Energetyce, Panom Kazimierzowi Myszyńskiemu i...

Szanowni Państwo

Do Świąt został dokładnie tydzień. W Magazynie praca wre – Pomocnicy Świętego Mikołaja uwijają się co sił, żeby zdążyć z przygotowaniem świątecznych paczek.
Rozpoczyna również działanie – jak co roku – Pogotowie Wigilijne. W dwóch punktach naszego miasta osoby, które zgłosiły potrzebę otrzymania pomocy, mogą odbierać paczki żywnościowe. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 800 600 650.

(czytaj dalej …)

Akcja dziękuje – po Aukcji

12 grudnia 2018 roku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbyła „Aukcja” Dar Serca za Dar Serca pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.  Przedmioty na Aukcję „Dar Serca za Dar Serca” przekazali: Wojewoda Lubelski Pan...

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki
z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań,
aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)
były w jak najlepszym stanie lub nieużywane