Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji PDPZ 2018 w Lublinie

 

Anna AugustyniakUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Ks. Adam BabCentrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Anna Bieganowska-SkóraUniwersytet Marii–Curie Skłodowskiej Lublin
Mariusz DeckertPolskie Radio Lublin S.A.
Waldemar DziedzicWolontariusz Akcji
Leszek GęcaPrima Imprezy
Łukasz GłaczkowskiWolontariusz Akcji
Robert GogolaStraż Miejska Miasta Lublin
Kinga HendzelPolskie Radio Lublin S.A.
Dorota Iwanicka – PrzybyszPrezes Fundacji Solidarności Obywatelskiej
Marcin JakóbczykLubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Ks. Wiesław KosickiCaritas Archidiecezji Lubelskiej
Bożydar KuzakaWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Iwona ŁysakowskaTowarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Regionalny w Lublinie
Ryszard MajewskiPolskie Radio Lublin S.A.
Ryszard MontusiewiczTelewizja Polska S.A. Oddział Lublin
Małgorzata PiaseckaPolskie Radio Lublin S.A.
Sebastian PłonkaKuratorium Oświaty w Lublinie
Jacek PrzybyszGarden Service
Tomasz StachyraKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Krystyna StrzeleckaWolontariusz Akcji
Piotr SzczepanikKuratorium Oświaty w Lublinie
Michał UrygaWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Tomasz WiniarskiWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Magdalena WróbelBractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta
Ks. Bogdan ZagórskiKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Tomasz ZeliszewskiWolontariusz Akcji

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane