Kategoria: Aktualności

Sprawozdawczość akcyjna – Część II dary rozdysponowane oraz podsumowanie

Akcję jak co roku prowadzono w oparciu o Regulamin Akcji, autorstwa red. Ewy Dados, Kawalera Orderu Uśmiechu i pomysłodawczyni Akcji, pozostający praktycznie w niezmienionej formie od roku 1993 wraz z Aneksem do Regulaminu Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2017 przyjętym   przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji 2017. (czytaj dalej …)

Sprawozdawczość akcyjna – Część I dary zebrane

 Szanowni Państwo, Szefowie Sztabów, Wolontariusze i Darczyńcy Akcji, nasi Przyjaciele i Sympatycy. W dniu dzisiejszym zakończył się pierwszy etap sprawozdawczości akcyjnej XXV edycji Akcji PDPZ. W oparciu o nadesłaną dokumentację czyli protokoły po zbiórkach i przekazówki, dokonaliśmy jako Biuro Organizacyjne Akcji podsumowania zebranych darów. Zestawienie prezentujemy  poniżej. (czytaj dalej … kliknij)

Podsumowanie Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017” w Stalowej Woli

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 po raz piętnasty przystąpił do Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, a po raz dwunasty pełnił funkcję Oddziału Biura Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej.
Na terenie Miasta utworzono 18 sztabów, w tym 17 na terenie placówek oświatowych w Stalowej Woli oraz Sztab nr 3 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który prowadził zbiórki na terenie czterech stalowowolskich sklepów sieci PSS SPOŁEM oraz w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w ramach Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w dniu 26 listopada 2017 roku (czytaj dalej … kliknij)

Po Balu Absolwentów …

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy wspomóc potrzebujących. Jednego wieczoru udało nam się zebrać aż 609,92 kg żywności oraz 70 kg środków czystości i higieny osobistej. Wszystkie produkty dostarczyliśmy do głównego magazynu akcji na ul. Kunickiego.

Akcja dziękuje … fundacja ONICO

Fundacja ONICO przekazała na rzecz Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 10 paczek ze słodyczami o wadze łącznej 50kg. Do każdej z paczek dołączony był miś – 40 cm maskotka. Sprawiły wiele radości obdarowanym rodzinom...

Akcja dziękuje … Pogotowie przedwigilijne (3)

W czasie Pogotowia Wigilijnego Darczyńcy przekazywali swoje Dary Serca, tak potrzebne, by Wolontariusze mogli przygotować paczki dla podopiecznych Akcji PDPZ: dla Dzieci i ich Rodzin, dla Podopiecznych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, świetlic, schronisk, dla mieszkańców DPS,...

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy w Sztabie Akcji nr 2

W dniu 14.12.2017 r. do Sztabu nr 2 przy ul. Konduktorskiej 17 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na warszawskim Mokotowie, niespodziewaną wizytę złożyła Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda.
Obecnością Pani Prezydentowej byliśmy bardzo miło zaskoczeni, szczęśliwi i zaszczyceni.
Pani Prezydentowa przekazała Dzieciom upominki jako DAR WIELKIEGO SERCA. (czytaj dalej … kliknij)

Wieczór Wigilijny dla Dzieci – Sztab nr 2 TPD Warszawa Mokotów

W dniu 13 grudnia 2017 r. Sztab nr 2 zorganizował Wieczór Wigilijny dla Dzieci.
W spotkaniu uczestniczyła 100 dzieci, najmłodsi z rodzicami. Uroczystość prowadził ks. prałat Tomasz Małkiński. Łamiąc się opłatkiem wszyscy składali sobie życzenia. Ogromna wiązanka szczerych życzeń skierowana została do Wszystkich Darczyńców, Ofiarodawców, Wolontariuszy, organizatorów Akcji PDPZ oraz do wszystkich Dzieci nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane