Kategoria: Podziękowania

Akcja dziękuje (2)

Dziękujemy Drukarni System Graf za wydruk identyfikatorów Akcji oraz plakietek Przyjaciel Akcji. Szczególne podziękowania składamy Panu Prezesowi Januszowi Laskowskiemu oraz wszystkim pracownikom. Dziękujemy Wolontariuszom Biura Akcji w Lublinie: Agnieszce Uliasz Katarzynie Maciejewskiej Magdalenie Wybraniec...

Akcja dziękuje (1)

Polskiemu Radiu Lublin S.A. za niezmienną życzliwość i nieocenione wsparcie organizacyjne

Polskiemu Radiu S.A. za objęcie Akcji patronatem korporacyjnym

TVP S.A oddziałowi Lubelskiemu za patronat medialny

Operatorowi Orange Polska za dar bezpłatnej infolinii 800-600-650

Z serca dziękujemy

Akcja dziękuje

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, pojawiają się ciepłe słowa, rozpoczęło się darczynienie. Zanim  odbędą się pierwsze zbiórki darów rzeczowych, koncerty, imprezy sportowe i inne spotkania przyjaciół naszej Akcji,  trwa czas organizacji Sztabów,...

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane