Kategoria: Najważniejsze dzisiaj

0

Podsumowanie Akcji PDPZ, rozdysponowanie zebranych darów

Ogółem obdarowano 12223 rodzin a także 15076 dzieci w tym również podopiecznych 112 Placówek Szkolno – Wychowawczych: Domów Dziecka, Świetlic Środowiskowych, Socjoterapeutycznych, Szkolnych, Schronisk Opiekuńczych oraz Domów Pomocy Społecznej. W ramach Akcji do 22 stołówek dostarczono 10243,50 kg ziemiopłodów i 3020,30 kg żywności długoterminowej.