Kategoria: Najważniejsze dzisiaj

Podsumowanie XXVI. Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018”

XXVI Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” została zorganizowana przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radiu Lublin S.A. W całym kraju powołano 23 Społeczne Komitety Organizacyjne Akcji, uprawnione do przeprowadzenia odrębnych zbiórek publicznych (www.zbiorki.gov.pl). Łącznie zarejestrowano 372 sztaby na terenie 9 województw. Zorganizowano 58 imprez kulturalnych. W akcji uczestniczyło 5346 pełnoletnich Wolontariuszy i wielu Przyjaciół Akcji.  (czytaj dalej – kliknij …)

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane