Komitet Honorowy Akcji AD 2016

------
ks. Arcybiskup AbelPrawosławny Arcybiskup Lubelski i  Chełmski
st. bryg. Grzegorz AlinowskiLubelski Komendant Wojewódzki PSP
ks. Grzegorz BrudnyProboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej
Przemysław CzarnekWojewoda Lubelski
Krzysztof CugowskiPrzyjaciel Akcji
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Insp. Paweł DobrodziejLubelski Komendant Wojewódzki Policji
prof. dr hab. n. med. Andrzej DropRektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Dumkiewicz SprawkaDyrektor Wydziału Ośœwiaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin
Agata FiszPrezydent Miasta Chełm
ks. Andrzej GontarekProboszcz Parafii Polskokatolickiej
Janusz GrobelPrezydent Miasta Puławy 
ks. Kazimierz GurdaBiskup Siedlecki
prof. dr hab. inż. Piotr KacejkoRektor Politechniki Lubelskiej
Elżbieta KrukPrzewodniczżca Komisji Kultury i ŚŒrodków Przekazu, Poseł na Sejm RP
Jacek KucharczykKomendant Straży Miejskiej Miasta Lublin
Monika LipińskaZastępca Prezydenta Miasta Lublin
Romuald Lipko Przyjaciel Akcji
prof. dr hab. Zygmunt LitwińczukRektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Kapituły Orderu Uœśmiechu
Krzysztof MichałkiewiczWiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
prof. Stanisław MichałowskiRektor Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Teresa MisiukLubelski Kurator Ośœwiaty
ks. bp Krzysztof Nitkiewiczordynariusz Diecezji Sandomierskiej
prof. Jan Oleszczuk Kierownik Kliniki Perinatologii i Położnictwa w Lublinie
ks. abp Bolesław PylakArcybiskup Senior
Sławomir SosnowskiMarszałek Województwa Lubelskiego
Barbara Stanisławczyk-ŻyłaPrezes Zarządu Polskiego Radia S.A
Dariusz StefaniukPrezydent Miasta Biała Podlaska
Zenon TelmanPrzyjaciel Akcji
Andrzej WnukPrezydent Miasta Zamoœść
Bogusław WróblewskiPrzyjaciel Akcji
Krzysztof ŻukPrezydent Miasta Lublin