Komitet Honorowy Akcji AD 2017

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy (kliknij …)

Patronat Duchowy Metropolity Lubelskiego ks. Abp Stanisława Budzika (kliknij …)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIEŻA FRANCISZKA (kliknij …)

Zaproszenia do Komitetu Honorowego Akcji PDPZ 2017 przyjęli

ks. Arcybiskup AbelPrawosławny Arcybiskup Lubelski i  Chełmski (kliknij ...)
st. bryg. Grzegorz AlinowskiLubelski Komendant Wojewódzki PSP (kliknij ...)
ks. Grzegorz BrudnyProboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Przemysław CzarnekWojewoda Lubelski
Leszek BurakowskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Lublin S.A.
Krzysztof CugowskiPrzyjaciel Akcji
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kliknij ...)
prof. dr hab. n. med. Andrzej DropRektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kliknij ...)
Ewa Dumkiewicz SprawkaDyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin (kliknij ...)

Agata FiszPrezydent Miasta Chełm (kliknij ...)
ks. Andrzej GontarekProboszcz Parafii Polskokatolickiej
Janusz GrobelPrezydent Miasta Puławy

ks. Kazimierz GurdaBiskup Siedlecki  (kliknij ...)
Krzysztof HetmanPoseł Parlamentu Europejskiego  (kliknij ...)
ks. Henryk HoserBiskup Warszawsko-Praski (kliknij ...)
prof. dr hab. inż. Piotr KacejkoRektor Politechniki Lubelskiej (kliknij ...)
Beata KozidrakPrzyjaciel Akcji
Elżbieta KrukPrzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, Poseł na Sejm RP (kliknij ...)
Jacek KucharczykKomendant Straży Miejskiej Miasta Lublin (kliknij ...)
Monika LipińskaZastępca Prezydenta Miasta Lublin (kliknij ...)
Romuald Lipko Przyjaciel Akcji
prof. dr hab. Zygmunt LitwińczukRektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (kliknij ...)
Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Kapituły Orderu Uœśmiechu  (kliknij ...)

Krzysztof MichałkiewiczWiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
prof. Stanisław MichałowskiRektor Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  (kliknij ...)

Teresa MisiukLubelski Kurator Oświaty  (kliknij ...)
ks. bp Krzysztof Nitkiewiczordynariusz Diecezji Sandomierskiej (kliknij ...)
prof. Jan Oleszczuk Kierownik Kliniki Perinatologii i Położnictwa w Lublinie
ks. abp Bolesław PylakArcybiskup Senior
Sławomir SosnowskiMarszałek Województwa Lubelskiego
Jacek SobalaPrezes Zarządu Polskiego Radia S.A
Dariusz StefaniukPrezydent Miasta Biała Podlaska (kliknij ...)
Zenon TelmanPrzyjaciel Akcji (kliknij ...)
Andrzej WnukPrezydent Miasta Zamość (kliknij ...)
Bogusław WróblewskiPrzyjaciel Akcji
Krzysztof ŻukPrezydent Miasta Lublin (kliknij ...)

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane