Kontakt

Biuro Organizacyjne
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
“Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
przy Polskim Radiu Lublin S.A. 
20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

tel: (81) 53 – 64 -260, (81) 53 – 64 -271
fax: (81) 53 – 64 -321
e-mail: biuro@pdpz.pl

red. Ewa Dados

Autor
i Pełnomocnik Akcji
ewa.dados@pdpz.pl

 

bezpłatna infolinia Orange:
800 600 650
w godzinach od 8:00 do 18:00

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane