Regulamin

pdpz

REGULAMIN

 OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Organizator:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radio Lublin S.A.
i Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie.

Współorganizatorzy:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji wspierany jest przez zaproszone instytucje i organizacje wymienione w Aneksie do niniejszego regulaminu. Sztaby Akcji, działając w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji, wspierane są siłami i autorytetem lokalnych instytucji i organizacji.

 1. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
 2. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych
  i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne.
 3. W ramach Akcji nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek środków finansowych.
 4. Zbiórka może odbywać się jedynie w miejscach publicznych, oznakowanych symbolami Akcji.
 5. Dary mogą zbierać jedynie pełnoletni wolontariusze posiadający aktualny, imienny, umieszczony w widocznym miejscu, Identyfikator Akcji.
 6. Organizatorzy nie zajmują się magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem zebranych darów.
 7. Zebrane dary kierowane są do współorganizatorów Akcji, posiadających stosowne uprawnienia i rozeznanie społeczne, niezbędne do właściwego rozdziału i wydawania darów rzeczowych.
 8. Organizatorzy Akcji mają wgląd we wszystkie czynności współorganizatorów związane z rozdziałem zebranych darów.
 9. Kluczową rolę w Akcji pełnią media (prasa, radio, telewizja, internet) wspierające ideę Akcji, informując społeczeństwo o zasadach, organizacji i przebiegu zbiórek.
 10. Pieczę nad całością przebiegu Akcji sprawuje pomysłodawca i Pełnomocnik Akcji – red. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu.
 11. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji publikuje co roku Aneks do niniejszego Regulaminu oraz Wskazówki dla osób uczestniczących w Akcji.