Terminarz Akcji

DataInformacja
3 października 2016Powołanie Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016
Prace przygotowawcze do podjęcia czynności organizacyjnych.
od 2 listopada 2016Rozpoczęcie rejestracji Sztabów.
od 7 listopada 2016Wydawanie materiałów akcyjnych (identyfikatory, plakaty, słoneczka) - dla zarejestrowanych Sztabów Akcji.
20 listopada 2016Wielka Uliczna Zbiórka Darów (we wszystkich miejscowościach na terenie całego kraju, w których powstaną zarejestrowane Sztaby Akcji).
Początek zbiórek stacjonarnych (szkoły, uczelnie, domy kultury), imprez kulturalnych i sportowych.
31 grudnia 2016Koniec zbiórek i utrata ważności identyfikatorów.
13 stycznia 2017Ostateczny termin dostarczenia (nadsyłania) protokołów po zbiórkach i przekazania darów ze Sztabów Akcji do Współorganizatorów.
31 stycznia 2017Sporządzenie zbiorczego sprawozdania z ilości zebranych darów w czasie zbiórek Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016 i ich przekazania Współorganizatorom.
Publikacja sprawozdania na oficjalnych stronach internetowych Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji pdpz.pl oraz stronie MSWiA zbiórki.gov.pl
do 28 lutego 2017Ostateczne rozdysponowanie zebranych darów przez Współorganizatorów (o ile nie zostały rozdysponowane wcześniej)
28 lutego 2017Ostateczny termin nadsyłania informacji o rozdysponowaniu darów
Sporządzenie i publikacja drugiej części sprawozdania w zakresie rozdysponowania darów.