Terminarz Akcji

DataInformacja
17 października 2018Powołanie Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018
Prace przygotowawcze do podjęcia czynności organizacyjnych.
od 4 listopada 2018Przyjmowanie Zgłoszeń przyszłych Szefów Sztabów
od 12 listopada 2018Rozpoczęcie rejestracji Sztabów
od 12 listopada 2018Wydawanie materiałów akcyjnych (identyfikatory, plakaty, słoneczka) - dla zarejestrowanych Sztabów Akcji.
25 listopada 2018Wielka Uliczna Zbiórka Darów (zbiórkę publiczną mogą realizować Sztaby które otrzymały nr zbiórki MSWiA).
23 grudnia 2018Koniec zbiórek, utrata ważności identyfikatorów.
31 grudnia 2018Rozwiązanie Sztabów Akcji
12 stycznia 2019Ostateczny termin dostarczenia (nadsyłania) Sprawozdań przez Szefów Sztabów
31 stycznia 2019Sporządzenie zbiorczego sprawozdania z ilości zebranych darów w czasie zbiórek Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018 i ich przekazania Współorganizatorom.
Publikacja sprawozdania na oficjalnych stronach internetowych Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji pdpz.pl

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane