Miesięczne Archiwum: Grudzień 2018

Akcja dziękuje … InterRisk

W imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Kierownictwu i Pracownikom firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w dzieło pomocy Najmłodszym, …

Akcja dziękuje (30)

Za pomoc organizacyjną w czasie Pogotowia Wigilijnego serdecznie dziękujemy: · Urzędowi Miasta Zamość · Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim · Wszystkim Wolontariuszom z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie za dyżury w ramach Pogotowia Wigilijnego, ◦ Szczególne podziękowania za utworzenie punktu wydawania darów dla ks. Adama Baba i Pani Anety Śliwki, · Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Oddziałowi Regionalnemu w Lublinie, ◦ Pani...

Akcja dziękuje – pogotowie przedwigilijne

Firmie Garden Service – Panu Prezesowi Jackowi Przybyszowi, Panom Dyrektorom – Michałowi Świerzbińskiemu i Zbigniewowi Soćko oraz Panu Tomaszowi Gałeckiemu za transport paczek dla podopiecznych Akcji z powiatu bialskopodlaskiego i nieocenioną pomoc organizacyjną Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za pomoc w dostarczeniu paczek dla podopiecznych Akcji w powiecie lubelskim Okręgowej...

Akcja dziękuje – Łaziska – Sztab nr 287

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2018, Nr 287 przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach informuje, że w ramach w Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” w dniu 13 grudnia 2018 r. przeprowadzona została na terenie Gminy Łaziska zbiórka owoców, warzyw, trwałej żywności oraz odzieży i zabawek. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane do: Głównego Magazynu Akcji „Pomóż...

Akcja dziękuje – Sztab nr 135

Serdeczne podziękowania dla harcerek i harcerzy z:

  • 54. Lubelskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Celestis”
  • 8. Lubelskiej Drużyny Wędrowniczej „Infinity”
  • 108. Lubelskiej Drużyny Harcerskiej „Ikigai”
  • 28. Lubelskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Everest”

– za wielkie serca, chęć niesienia pomocy, wsparcie i zaangażowanie.

Akcja dziękuje (29)

Przyjaciołom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie: Panu Dyrektorowi Waldemarowi Koziołowi p.o. Dyrektora Pani Urszuli Gralewicz Pani Edycie Ostapińskiej Pani Iwonie Wolnickiej Pani Annie Karamac Pani Dorocie Lipczuk Pani Renacie Tulikowskiej Pani Wiesławie Grodzkiej Pani Annie Klin oraz Straży Miejskiej Miasta Chełm dziękujemy za wieloletnią wspaniałą współpracę. Dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej...

Akcja dziękuje (28)

Bardzo dziękujemy za nieustanne wsparcie organizacyjne: Straży Miejskiej Miasta Lublin Łęczyńskiej Energetyce, szczególnie Panu Janowi Lisowskiemu Za pomoc transportową dziękujemy: Browarowi Jagiełło Chełm, w szczególności Panu Lucjanowi Jagiełło Firmie Rhema Truck, Pani Żanecie Kupińskiej, Pani Ewelinie Kwietniewskiej oraz Panu Jerzemu Sękowskiemu Panu Bogusławowi Golewskiemu Grzegorzowi Szponarowi Za posiłki dla Wolontariuszy dyżurujących w Głównym Magazynie Akcji oraz Biurze Organizacyjnym Akcji dziękujemy:...

Akcja dziękuje (27)

Za nieustanną pomoc transportową dziękujemy: Przyjaciołom z Radia Lublin, MPT 919 i Panu Kierowcy o numerze wywoławczym 118 za pomoc w przewożeniu paczek dla podopiecznych Akcji. Bardzo dziękujemy Łęczyńskiej Energetyce, Panom Kazimierzowi Myszyńskiemu i Janowi Lisowskiemu Państwu Annie i Czesławowi Wlizłom Panu Romanowi Marczyńskiemu Firmie Przeprowadzki Niedziałek Serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Steca z firmy Bako Panu Wiesławowi Kafarze Panu...

Szanowni Państwo

Do Świąt został dokładnie tydzień. W Magazynie praca wre – Pomocnicy Świętego Mikołaja uwijają się co sił, żeby zdążyć z przygotowaniem świątecznych paczek.
Rozpoczyna również działanie – jak co roku – Pogotowie Wigilijne. W dwóch punktach naszego miasta osoby, które zgłosiły potrzebę otrzymania pomocy, mogą odbierać paczki żywnościowe. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 800 600 650.

(czytaj dalej …)

Akcja dziękuje – po Aukcji

12 grudnia 2018 roku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” odbyła „Aukcja” Dar Serca za Dar Serca pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.  Przedmioty na Aukcję „Dar Serca za Dar Serca” przekazali: Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek przekazał Ikonę Matki Boskiej Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk przekazał „Anioła Inspiracji” – figurka nawiązuje do elementów strategii marki „Lublin miasto inspiracji”, odwołującej...