Podziękowania

„Przyjaciel to do siebie ma …
że często o nim nie wiesz,
lecz w porę zjawia się co dnia,
gdy jego druh w potrzebie.

Przyjaciel to do siebie ma,
że w cieniu siedzi skromnie,
lecz o przyjaciół dba,
im pomóc nie zapomni”

Te Słowa towarzyszyły naszym spotkaniom na lubelskiej radiowej antenie i mobilizowały nas do troski o Małego Człowieka w potrzebie, zanim Zbigniew Stawecki-poeta, nasz wspaniały Lublinianin i Przyjaciel najmłodszych słuchaczy Radia Lublin i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, napisał słowa piosenki, która stała się hymnem PDPZ      (kliknij – posłuchaj)

Dziś po 26 latach, wciąż aktualne są zatroskanie i pomoc Przyjaciół naszego „pospolitego ruszenia gorących serc”.

 • Podziękowania z Wólki Podziękowania z Wólki

  15 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej zbiórki w ramach Akcji PDPZ w gminie Wólka. Z tej okazji, po mszy świętej w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Turce na osiedlu Borek, zaśpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lublinie. „Niebiańska Kapela” prowadzona przez Panią Elżbietę Milę-Suską swój występ zadedykowała Alicji Mazurek, której rodzice tego dnia otworzyli nowoczesny ośrodek neurorehabilitacji. Uczniowie „10” skupieni wokół szkolnego wolontariatu zaangażowali się również w zbieranie darów na osiedlu Borek jako przyjaciele Akcji.

  Dziękujemy:

  • Pani Ewie Dados za słowa dodające otuchy
  • Pani Małgorzacie Kucharzyk – Zastępcy Dyrektora SP nr 10 za dodawanie odwagi występującym dzieciom
  • Pani Elżbiecie Mili-Suskiej za przygotowanie dzieci do koncertu i stałą gotowość do pomocy,
  • Dagmarze Socha i Magdalenie Wójcik – nauczycielkom w SP 10 za zaszczepienie u ich podopiecznych idei wolontariatu
  • Panu Edwinowi Goratatowi – Wójtowi Gminy Wólka i księdzu Proboszczowi Waldemarowi Facowi za nieocenioną współpracę
  • Strażakom z OSP w Świdniku Dużym Pierwszym za ponowną obecność i zaangażowanie w Wielką Uliczną Zbiórkę Darów
  • Mieszkańcom gminy Wólka za okazane serce i dary.

  Edyta i Marcin Dobek

 • Podziękowania przedświatęczne: 18.12.2019 roku Podziękowania przedświatęczne: 18.12.2019 roku

  Pragniemy przekazać wyjątkowe podziękowania dla niezawodnych Przyjaciół Akcji, którzy pamiętali przez cały grudzień o Wolontariuszach pracujących w Głównym Magazynie Akcji.
  A pamiętali o nas:

  • Cukiernia „Staropolska ”- przekazując codziennie smaczne ciasta także dla podopiecznych schroniska i noclegowni przy Dolnej Panny Marii w Lublinie,
  • Piekarnia „Europiek” – przekazując pączki i cebularze,
  • Bar „Jagienka” – przekazując gorące posiłki,
  • Hotel i Restauracja „Locomotiva” – przekazując gorące posiłki,
  • Bar „Bartek” – przekazując gorące posiłki,
  • Pizzeria „MaxiPizza” – przekazując dużą pizzę,
  • „C2C” Sp. z o.o. – przekazując plastikowe naczynia oraz sztućce,
  • Pizzeria „Viva La Pizza” – przekazując pizze,
  • Catering „Kogucik” – przekazując gorące posiłki
  • Garmażerka „Gucio” – przekazując gorące posiłki
  • Hotel „Biesiada” – przekazując gorące posiłki

  Dziękujemy za materiały niezbędne w przygotowywaniu paczek:

  • Firmie „Sobfol” Sp.z o.o. – za taśmy klejące
  • Hurtowni Kwiatów P.P.H. „ASTRA”Jerzy Chabros – za folie, wstążki
  • „MKL” Karol Misiura – za taśmy klejące

  Szczególne podziękowania dla Firmy Mondi Dorohusk Sp. z o. o. – dzięki Waszym kartonowym opakowaniom paczki powędrowały do naszych podopiecznych.

  Podziękowania za dar serca:

  • dla Pani Natalii, która przekazała ubranka dziecięce,
  • dla wspaniałej Anonimowej Słuchaczki z Bełżyc za przekazanie kołdry i butów dziecięcych,
  • dla Firmy z Gdańska „ESOTIQ &HENDERSON” S.A. za przesłanie paczek z darami,
  • dla Straży Miejskiej w Lublinie za nieocenioną pomoc organizacyjną. Szczególne podziękowania dla Pana Roberta Gogoli – rzecznika, Pani Ryszardy Bańki, a także wszystkich Pań i Panów Strażników Miejskich za bezinteresowną pomoc,
  • Pani Bożenie Watras, kierownikowi OPS w Łaziskach za nieocenioną pomoc przy zorganizowaniu zbiórki ziemiopłodów dla Dzieci z Lublina.
 • Podziękowania ze Sztabu Nr 73 w Krasnymstawie Podziękowania ze Sztabu Nr 73 w Krasnymstawie

  „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” w Gminie Krasnystaw

  Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” już za nami. Dnia 01 grudnia 2019 roku przeprowadzono zbiórkę w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, w Wiejskich Domach Kultury, podczas Koncertu Charytatywnego „ Kraina Lodu” w siedzibie GCK, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni) – w formie stacjonarnej, oraz w formie zbiórek ulicznych – zbiórka publiczna zarejestrowana pod numerem 2019/5409/KS.
  W Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły w pierwszym tygodniu grudnia, w dniach 02.12.2019 – 06.12. 2019r.
  W wyniku przeprowadzonej zbiórki, dzięki ofiarności ludzi i pracy wolontariuszy zebraliśmy blisko 1260 kg darów – odzieży i obuwia, zabawek, książek, art. szkolnych i papierniczych, środków czystości, słodyczy, żywności długoterminowej i ziemiopłodów, które trafią do potrzebujących za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
  Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy zaangażowali się i wsparli Akcję .
  Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.
  Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

  • Ks. Franciszkowi Kamińskiemu – Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
  • Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
  • P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
  • P. Beacie Wrońskiej – nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
  • P. Marcie Fyk – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Jaślikowie i Przedszkola w Stężycy,
  • P. Agacie Baran – nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie
  • P. Izabelli Józefowskiej – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Krupem,
  • P. Agnieszce Sawicz – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,
  • P. Krzysztofowi Kowalczykowi – Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,
  • P. Joannie Ćwikła – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
  • P. Annie Chaładyj – nauczyciel Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
  • P. Teresie Sochaczewskiej – właścicielce i pracownikom sklepu LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,
  • P. Jakubowi Kalmanowi – Sołtysowi Widniówki,
  • P. Tadeuszowi Demczukowi – Sołtysowi Czarnoziemi,
  • P. Krzysztofowi Pędzińskiemu – Sołtysowi Krupego,
  • P. Mirosławowi Waręckiemu – Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
  • P. Anicie Sokół- Radnej Rady Gminy i Sołtys Bzitego,
  • P. Magdalenie Nowackiej – Radnej Rady Gminy z Krupego,
  • P. Bożenie Sobczuk – Sołtysowi Wincentowa,
  • P. Stanisławowi Berezie – Sołtysowi Krupca,
  • P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,
  • P. Marzenie Kwiecień – Sołtysowi Zakręcia,
  • P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna – zbiórka uliczna
  • P. Piotrowi Czemerysowi – OSP Siennica Nadolna – zbiórka uliczna
  • P. Arturowi Panasowi – OSP Czarnoziem – zbiórka uliczna
  • P. Pawłowi Suskiemu – OSP Czarnoziem – zbiórka uliczna
  • P. Cezaremu Piątkowskiemu – OSP Czarnoziem – zbiórka uliczna
  • P. Andrzejowi Tkaczykowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
  • P. Piotrowi Panasowi – OSP Krupe, – zbiórka uliczna
  • P. Piotrowi Szewczykowi – OSP Krupe – zbiórka uliczna
  • P. Adamowi Ciechanowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
  • P. Marcinowi Sokołowi – OSP Bzite- zbiórka uliczna
  • P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
  • P. Mariuszowi Zwolakowi – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
  • P. Jackowi i Patrykowi Bednarczykom – OSP Wincentów zbiórka uliczna,
  • P. Henrykowi Piekarusiowi OSP Wincentów – zbiórka uliczna
  • P. Małgorzacie Lancmańskiej – Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna,
  • P. Teresie Nowak – Twórczyni Ludowej,
  • P. Barbarze Wójcik,
  • P. Magdalenie Staroń,
  • P. Witoldowi Kardyce,
  • P. Krystynie Wiórko ,
  • P. Zbigniewowi Wolaninowi
  • P. Monice Phol i młodym artystom pracującym przy Krasnostawskim Domu Kultury za charytatywny musical KRAINA LODU,
  • Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich,
  • Twórczyniom obecnym na Kiermaszu Bożonarodzeniowym,
  • Młodym wolontariuszom – przyjaciołom Akcji ze Szkół Gminy Krasnystaw,
  • Wszystkim mieszkańcom , którzy włączyli się do Akcji.
  • Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
  • Serdecznie dziękuję Pani Ewie Dados Szefowej Akcji za nieocenione rady i pomoc organizacyjną.

   Za wielkie serca, chęć pomocy i dzielenia się z innymi ludźmi serdecznie dziękuję!

   Dorota Rybczyńska, Szef Sztabu Nr 73

   

 • „Dar Serca za Dar Serca”. Podziękowania i co udało się zebrać "Dar Serca za Dar Serca". Podziękowania i co udało się zebrać

  Dziękujemy wspaniałym Uczestnikom naszego wyjątkowego spotkania „Dar Serca za Dar Serca” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.
  W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zakończyła się  „Aukcja” przedmiotów. Przyniosła wiele deklaracji przekazania darów dla najmłodszych podopiecznych Akcji i ich rodzin, a wylicytowane kilogramy i sztuki żywności i środków czystości od jutra będą przekazywane do Głównego Magazynu Akcji.

  Oto wyniki „Aukcji ” Dar Serca za Dar Serca:

  • 2100 kg makaronu
  • 1600 kg mąki
  • 500 kg cukru
  • 400 litrów oleju
  • 400 puszek mięsnych
  • 600 puszek rybnych
  • 110 sztuk czekolad
  • 505  paczek kakao
  • 250 paczek herbaty
  • 300 paczek ciastek
  • 260 paczek rodzynek
  • 1070 batoników
  • 150 opakowań ryżu
  • 100 opakowań kaszy
  • 410 opakowań kiślu
  • 275 opakowań galaretek
  • 130 opakowań budyniu
  • 700 sztuk mydła

  WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z SERCA DZIĘKUJEMY!

  Dziękujemy  za chwilę z muzyką Natalii Wilk, Tomaszowi Momotowi, Piotrowi Selimowi, Pawłowi Błędowskiemu i Łukaszowi Jemiole oraz Łukaszowi Suszko i Leszkowi Gęcy za opiekę akustyczną i realizacje dźwięku.

 • Podziękowania – „Aukcja Dar Serca za Dar Serca”

  Dziękujemy wspaniałym Uczestnikom naszego wyjątkowego spotkania „Dar Serca za Dar Serca” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, które odbyło się 12.12.2019.

  Dziękujemy za przekazanie darów na Aukcję:
  · Muzeum Torebek i Misiów, a szczególnie Pani Hannie Wasiak
  · Pani Urszuli Studzińskiej
  · Państwu Joannie i Łukaszowi Siatkowskim
  · Pani Katarzynie za naszyjnik Jej autorstwa
  · Pani Bogumile Nowodworskiej
  · Panu Krzysztofowi Cugowskiemu
  · Panu Piotrowi Cugowskiemu
  · Polskiemu Radiu Lublin
  · Pani Halinie Wójtowicz
  · Panu Piotrowi Selimowi
  · Panu Markowi Andrzejewskiemu
  · Panu Mieczysławowi Jureckiemu
  · Panu Tomaszowi Zeliszewskiemu
  · Panu Piotrowi Romańczukowi Wiceprezesowi Zarządu Lubella FOOD Sp. z o.o. Sp.k.
  · Ali Młyńczak
  · Panu Zygmuntowi Batorskiemu
  · Panu Lechowi Sprawce- Wojewodzie Lubelskiemu
  · Panu Krzysztofowi Żukowi-Prezydentowi Lublina
  · Panu Przemysławowi Czarnek- Posłowi na Sejm RP
  · Pani Prezydent Monice Lipińskiej
  · Pani Beacie Kozidrak
  · Pani Alicja Barton
  · Panu Tadeusz z Gminy Wilkołaz
  · Panu Janowi Kurowskiemu, Panu Stanisławowi Rydzewskiemu z pracowni plastycznej Domu Pomocy społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
  · Zakładowi Linii Kolejowych
  · ks. Wojciechowi Iwanickiemu
  · Uczniom i Nauczycielom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie
  · Pani Katarzynie Kazańskiej z „Daj sobie głos”
  · Teatrowi Muzycznemu w Lublinie
  · Panu Wojciechowi Łabidze
  za przedmioty dedykowane temu wydarzeniu

  Za przekazanie darów do paczek dla podopiecznych naszej Akcji z serca dziękujemy Wspaniałym Uczestnikom niecodziennej „Aukcji Dar Serca za Dar Serca” w sali Błękitnej LUW .
  Przekazali dary serca:
  · Pan Albin Mazurek Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej
  · Pan prof. Arkadiusz Bereza Prorektor ds Ogólnych UMCS
  · Pan Piotr Romańczuk Prezes Lubella FOOD Sp. z o.o. Sp.k.
  · Pani Agata Gula Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego
  · Alicja Młyńczak z rodzicami
  · Pan Artur Markowski Wójt Gminy Wojciechów
  · Pani Dorota Iwanicka-Przybysz i Pan Jacek Przybysz
  · Państwo Emilia i Paweł Majsiak z córką Julką z Emma Medical Diagnostic Test
  · Pan Leszek Buk Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – Lubelska Izba Lekarska
  · Pan Łukasz Jemioła oraz Pan Ireneusz Muszyński
  · Pani Alicja Barton
  · Pani Halina Wójtowicz
  · Pan Jarosław Mięcz
  · Pani Paulina Malicka
  · Pani Żaneta Kisiel
  · Pani Bożena Kiedrowska
  · Pan Leszek Łuczywek
  · Pan Grzegorz Polak Prezes Zarządu POL-MAK S.A.
  · Pan Mieczysław Jurecki
  · Pani Mirosława Gałan Prezes Zarządu MULTI FRIGO Sp. z o.o.
  · Pani Eleonora Porębiak -Tymecka
  · Pan Tomasz Zeliszewski
  · Panu Mieczysławowi
  · Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie „KLONOWIC” wraz z opiekunką Panią Katarzyną Kulszew
  · Wolontariuszki UMCS Lublin
  Artyści, nagłośnienie :
  Dziękujemy za chwilę z muzyką Natalii Wilk, Tomaszowi Momotowi, Piotrowi Selimowi, Pawłowi Błędowskiemu i Łukaszowi Jemiole oraz Łukaszowi Suszko („Studio Muzyczne Wesoła 24”) i Leszkowi Gęcy (PRIMA Leszek Gęca) za opiekę akustyczną i realizacje dźwięku.
  Wolontariuszom wspierającym organizacyjnie Aukcję pod czujnym okiem Członków Społecznego Komitetu Organizacyjnego Pani Renaty Rojek UW i Pana Albina Mazurka UW:
  · Natalia Olek
  · Żaneta Kisiel
  · Paulina Malicka
  · dr Anna Lada
  · Magdalena Niezbecka
  · Mateusz Maciejewski
  · Urszula Studzińska
  · Jarosław Miącz
  · Katarzyna Kotarska
  · Jan Staniak
  · Anna Bieganowska-Skóra
  · Krystyna Strzelecka
  · Magdalena Hader
  · Agnieszka Uliasz
  · Katarzyna Maciejewska