Wiadomości

 • Odprawa Wolontariuszy przed Wielką Uliczną Zbiórką Darów w Lublinie 17 listopada 2018
  Wolontariusze nasi kochani! 
  To już czas wypełnić Deklarację, wybrać punkt zbiórki, odebrać identyfikator i niecierpliwie czekać na dzień Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów.
  Zapraszamy na spotkanie dla Wolontariuszy:
  ŚRODA, 21 listopada, godz. 18.00
  Studio im. Budki Suflera, Radio Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
   
  Anna Bieganowska-Skóra  Szef Sztabu nr 1 przy Polskim Radiu Lublin
 • Akcja dziękuje (1) 14 listopada 2018

  Polskiemu Radiu Lublin S.A. za niezmienną życzliwość i nieocenione wsparcie organizacyjne

  Polskiemu Radiu S.A. za objęcie Akcji patronatem korporacyjnym

  TVP S.A oddziałowi Lubelskiemu za patronat medialny

  Operatorowi Orange Polska za dar bezpłatnej infolinii 800-600-650

  Firmie INTEN za lokację i hosting stron Akcji

  Z serca dziękujemy

 • Akcja dziękuje 14 listopada 2018

  Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, pojawiają się ciepłe słowa, rozpoczęło się darczynienie. Zanim  odbędą się pierwsze zbiórki darów rzeczowych, koncerty, imprezy sportowe i inne spotkania przyjaciół naszej Akcji,  trwa czas organizacji Sztabów, przygotowania Współorganizatorów, druku materiałów akcyjnych , naboru Wolontariuszy i wytężonej pracy w Biurze Organizacyjnym Akcji.

  Każda chwila dedykowana naszej Akcji jest darem najcenniejszym – darem czasu. Każda odpowiedź na nasze prośby o pomoc organizacyjną darem życzliwości, bez wsparcia Przyjaciół i ich wierności dla naszego pospolitego ruszenia gorących serc nie możliwa byłaby organizacja XXVI już edycji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

 • Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze 6 listopada 2018

  Witamy Wszystkich serdecznie i zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

  Tradycyjnie, w październiku, utworzyliśmy Główny Społeczny Komitet Organizacyjny PDPZ, jak zawsze przy Radiu Lublin S.A. By zrodziła się kolejna, 26 już Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

  Z błogosławieństwem Pomysłodawczyni Akcji i Autorki Regulaminu, Pani redaktor Ewy Dados, dokonaliśmy wspólnie  nieznacznych korekt dostosowujących treść podstawowych dokumentów Akcji do aktualnych wymogów prawa.  Po wnikliwej analizie doświadczeń i wniosków z lat ubiegłych, Komitet zdecydował także, o przekazaniu Sztabom większej samodzielności w realizacji celów Akcji. Oczywiście, z samodzielnością związana jest także odpowiedzialność, ale dorastające Dzieci (a przecież Akcja ma już 26 lat !) zawsze to w życiu czeka  🙂

  Przed rejestracją Waszego Sztabu, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, Aneksem 2018 oraz, oczywiście, Wskazówkami. Są tam pewne zmiany w stosunku do ubiegłego roku  i zdecydowanie trzeba o nich wiedzieć.

  Jak Wielu z Was już zauważyło, formularz zgłoszenia Sztabu do rejestracji został technicznie i funkcjonalnie uruchomiony.  Cieszymy się, że nasza strona www.pdpz.pl jest odwiedzana i że jest Wam potrzebna. Będziemy z jej pomocą informować Was na bieżąco o wszystkich akcyjnych sprawach.

  Mamy też niespodziankę – Serdeczne Słowo od naszej Pani Ewy; za Jej przyzwoleniem publikujemy je w oddzielnym „niusie”

  Biuro Organizacyjne Akcji PDPZ

 • Kochani 6 listopada 2018

  Kochani Przyjaciele Akcji

  Zbliża się zimowy czas, i jak zawsze Ludzie Dobrej Woli śpieszą,
  by zdążyć z pomocą … by ” kruszyć serca lód”.

  Wiem, że do Radia Lublin przysyłacie listy, dzwonią telefony,
  pytacie o Akcję, przychodzą maile od WAS – przyszłych Szefów Sztabów,
  od Wolontariuszy, Współorganizatorów.

  Zgodnie z naszym hasłem „Podziel się tym co masz” – „Dar serca za dar serca”,
  będziemy dzielić się tym, co przyniesie radość
  i
   umocni wiarę w Drugiego Człowieka.
  Będziemy nieść pomoc Dzieciom, ich Rodzinom, Bliskim i Dalszym,
  Wszystkim, dla których los nie zawsze jest łaskawy,
  których spotyka „zima” zapomnienia i samotności,
  tych, którzy wciąż mają nadzieję na prawdziwe, pełne miłości Boże Narodzenie …

  Z serca zapraszam do Naszego Pospolitego Ruszenia !
  Niezmiennie jestem z Wami duchem.
  Z nadzieją, że dobry los pozwoli mi zdążyć z darem czasu i serca przed Wielką Uliczną Zbiórką.

  Ewa Dados