xRegulamin

xREGULAMIN

 OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

(przyjęty w dniu 23 października 2017)

Organizator:

Organizatorzy:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Radio Lublin S.A.

Społeczne Komitety Organizacyjne Akcji PDPZ zwane również Sztabami Akcji PDPZ

Współorganizatorzy:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji Społeczne Komitety Organizacyjne Akcji wspierany jest wspierane są przez zaproszone instytucje i organizacje. wymienione w Aneksie do niniejszego regulaminu. Sztaby Akcji, działając w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji, wspierane są siłami i autorytetem lokalnych instytucji i organizacji. Każdy zawiązujący się w ramach Akcji Społeczny Komitet Organizacyjny ma obowiązek indywidualnego zgłoszenia swojej zbiórki na zasadach określonych w ustawie o zbiórkach publicznych. Termin Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów każdorazowo proponuje Organizatorom Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji.

 1. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach i Ich Rodzinach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
 2. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne.
 3. W ramach Akcji nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek środków finansowych.
 4. Zbiórka może odbywać się jedynie w miejscach publicznych, oznakowanych symbolami Akcji.
 5. Dary mogą zbierać jedynie pełnoletni wolontariusze posiadający aktualny, imienny, umieszczony w widocznym miejscu, Identyfikator Akcji.
 6. Organizatorzy nie zajmują się magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem zebranych darów.
 7. Zebrane dary kierowane są do współorganizatorów Akcji, posiadających stosowne uprawnienia i rozeznanie społeczne, niezbędne do właściwego rozdziału i wydawania darów rzeczowych.
 8. Organizatorzy Akcji mają wgląd we wszystkie czynności współorganizatorów związane z rozdziałem zebranych darów.
 9. Kluczową rolę w Akcji pełnią media (prasa, radio, telewizja, internet) wspierające ideę Akcji, informując społeczeństwo o zasadach, organizacji i przebiegu zbiórek.
 10. Pieczę Opiekę/koordynację nad całością przebiegu Akcji sprawuje pomysłodawca i Pełnomocnik Akcji Autor Regulaminu – red. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu.
 11. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji publikuje co roku Aneks do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.pdpz.pl informacje nadsyłane przez Sztaby Akcji oraz zebrane Wskazówki dla osób uczestniczących w Akcji.