Zgłoszenie zbiórki

Wskazówki przydatne podczas wprowadzania danych zbiórki:

 • najlepiej zacząć od przyjrzenia się zbiórkom wprowadzonym wcześniej przez innych
 • następnie upewnijmy się, czy dana zbiórka nie jest już wprowadzona
 • na stronie pdpz.pl/zbiorki/ można zapoznać się z mapą zbiórek w Polsce

Lista już wprowadzonych zbiórek dostępna jest po kliknięciu w www.pdpz.pl/zbiorki oraz/lub po wybraniu daty z kalendarza na naszej stronie głównej

 • jeżeli mamy pewność, że naszej zbiórki jeszcze nie wprowadzono, zróbmy to koniecznie wg. następującego schematu:
 • wprowadź imię i nazwisko oraz swój e-mail w celu identyfikacji zgłoszenia
 • wpisywana nazwa zbiórki powinna mieć postać – [numer sztabu] miejscowość (w mianowniku) niewielki opis
 • jeżeli w danej miejscowości zbiórek jest więcej, dodajemy także kolejne numery w nawiasach zwykłych
 • wybierz datę (daty) oraz godziny a także powtarzalność zbiórki (jednorazowe zdarzenie lub wielodniowe)
 • w sekcji lokalizacji zacznij wpisywać nazwę miejscowości w mianowniku (3-4 pierwsze litery) lub numer sztabu poprzedzony lewym nawiasem kwadratowym – [; system wyświetli dostępne opcje podpowiedzi, trzeba wybrać właściwą
 • czasem trzeba wpisać całą nazwę miejscowości lub nazwę jeśli jest typowa (np. Stokrotka)
 • jeśli danej lokalizacji jeszcze nie ma w systemie, trzeba wprowadzić samemu; koniecznie z numerem ulicy (lub posesji w mniejszych miejscowościach) oraz kodem i województwem
 • stale uważać na podpowiedzi (jeśli są) i korzystać z nich
 • często popełnianym błędem jest podawanie siedziby Sztabu zamiast adresu lokalizacji np. Stokrotki w której zorganizowano zbiórkę; patrząc na mapę Darczyńcy nie trafią do oczekujących Wolontariuszy
 • wszystkie lokalizacje (dane adresowe) zarejestrowanych Sztabów system wprowadza samoczynnie w chwili rejestracji; dla ich wybrania wystarczy wpisać numer sztabu w nawiasie kwadratowym i chwilę odczekać
 • każdy punkt zbierania darów to ODDZIELNA ZBIÓRKA, którą należy wprowadzić
 • jeżeli to konieczne dodaj własny opis oraz koniecznie numer Sztabu (na samym dole)
 • wybrać kategorię zbiórki (a nawet kilka poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl)
 • obrazek można pominąć
 • nie należy obawiać się, że coś źle wprowadzicie; każdy przypadek weryfikujemy osobno i poprawiamy jeśli zachodzi konieczność
 • jeżeli wystąpi poważny problem z wprowadzaniem, dane zbiórki trzeba przesłać mailem na biuro@pdpz.pl
 • informujcie nas (mailem) o zauważonych pomyłkach na mapie i w wykazach, w tej materii wszystko da się prosto naprawić

[event_form]

Po zatwierdzeniu, dokładna lokalizacja i informacje o zbiórce znajdą się na tej mapie:

[locations_map width=1300 height=700 eventful=”1″]