Regulamin

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

 

przyjęty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji PDPZ w dniu 21 października 2019

 

Organizatorzy:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji PDPZ (dalej jako: GSKO) przy Radio Lublin S.A.

Społeczne Komitety Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

 

Współorganizatorzy Akcji:

 

zaproszone instytucje i organizacje

 

Każdy Sztab Akcji PDPZ planujący zbiórkę publiczną ma obowiązek spełnienia wymagań ustawowych dotyczących powołania Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji (ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych) oraz indywidualnego zgłoszenia swojej zbiórki na zasadach określonych w ustawie o zbiórkach publicznych na portalu zbiórek publicznych zbiórki.gov.pl

Termin Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w ramach Akcji PDPZ każdorazowo proponuje Organizatorom Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji.

 

Zgodnie z ideą Pomysłodawczyni i Inicjatorki Akcji PDPZ, red. Ewy Dados:

 

  1. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach i Ich Rodzinach   będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
  2. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne.
  3. W ramach Akcji nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek środków finansowych.
  4. Zbiórka może odbywać się jedynie w miejscach publicznych, oznakowanych symbolami Akcji.
  5. Dary mogą zbierać jedynie pełnoletni wolontariusze posiadający aktualny, imienny, umieszczony w widocznym miejscu, Identyfikator Akcji.
  6. Organizatorzy nie zajmują się magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem zebranych darów.
  7. Zebrane dary kierowane są do współorganizatorów Akcji, posiadających stosowne uprawnienia i rozeznanie społeczne, niezbędne do właściwego rozdziału i wydawania darów rzeczowych.
  8. Kluczową rolę w Akcji pełnią media (prasa, radio, telewizja, Internet) wspierające ideę Akcji, informując społeczeństwo o zasadach, organizacji i przebiegu zbiórek.
  9. Całość przebiegu Akcji koordynuje GSKO przy Radiu Lublin S.A.
  10. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji publikuje na oficjalnej stronie internetowej www.pdpz.plaktualny Aneks do Regulaminu, informacje nadsyłane przez Sztaby Akcji oraz zebrane Wskazówki dla osób uczestniczących w Akcji.