Terminarz Akcji

DataInformacja
21 października 2019- powołanie Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 przy Radiu Lublin S.A.

- utworzenie i rejestracja Sztabu nr 1 oraz Społecznego Komitetu Organizacyjnego przy Radiu Lublin S.A w Lublinie
od 22 października 2019- prace przygotowawcze do podjęcia czynności organizacyjnych
- przyjmowanie Zgłoszeń przyszłych Szefów Sztabów (uruchomienie e-formularza)
- rozpoczęcie rejestracji Sztabów
- tworzenie Społecznych Komitetów Organizacyjnych przy Sztabach organizujących Publiczną Zbiórkę Darów
od 12 listopada 2019- wydawanie materiałów akcyjnych (identyfikatory, plakaty, słoneczka) - dla zarejestrowanych Sztabów Akcji
24 listopada 2019- Wielka Uliczna Zbiórka Darów (zbiórkę publiczną mogą realizować Sztaby, które utworzyły Społeczne Komitety Organizacyjne i otrzymały nr zbiórki MSWiA na gov.pl)
23 grudnia 2019- koniec zbiórek akcyjnych, utrata ważności identyfikatorów jako dokumentów uwierzytelniających Wolontariuszy Akcji
31 grudnia 2019- rozwiązanie Sztabów Akcji
12 stycznia 2020Ostateczny termin dostarczenia (nadsyłania) Sprawozdań przez Szefów Sztabów
31 stycznia 2020- sporządzenie zbiorczego sprawozdania z ilości zebranych darów w czasie zbiórek Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 i ich przekazania Współorganizatorom.
- publikacja sprawozdania na oficjalnych stronach internetowych Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji pdpz.pl
do 28 lutego 2020Ostateczne rozdysponowanie zebranych darów przez Współorganizatorów (o ile nie zostały rozdysponowane wcześniej)

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki
z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań,
aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)
były w jak najlepszym stanie lub nieużywane