Najważniejsze dzisiaj

Koniec zbiórek, czas na sprawozdanie

Po zakończeniu w dniu 23 grudnia 2019 roku zbiórek darów rzeczowych przyszedł czas na sporządzenie sprawozdania z wyników akcji PDPZ 2019. Przypominamy szefom sztabów o obowiązku nadesłania nam informacji o zebranych darach i ich rozdysponowaniu. Można to zrobić przesyłając nam zeskanowane „Przekazówki” i „Protokóły po Zbiórce” drogą elektroniczną lub na numer faks.

Podziękowania dla Wolontariuszy w GMA

Wolontariusze niestrudzenie pracujący w Głównym Magazynie Akcji od dnia Wielkiej Ulicznej Zbiorki Darów, sortowali zebrane i przekazywane dary , przygotowywali paczki żywnosciowe i paczki dla rodzin w ramach pogotowia przedświątecznego, pod troskliwym okiem i kierownictwem Pani Bożeny Dyś z Bractwa Miłosierdzia – reprezentującej współorganizatorów akcji: MOPR Lublin, Caritas ,TPD i Bractwo Miłosierdzia św.Brata Alberta w Lublinie : Ryszard Adamczyk Jerzy...

I już po świętach

W imieniu współorganizatorów zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy NIEŻYWNOŚCIOWEJ do Głównego Magazynu Akcji w dniu 27 grudnia oraz 30 grudnia w godz. 10-15. Przypominamy również Szefom Sztabów, którzy jeszcze nie dostarczyli zebranych darów o tym przyjemnym obowiązku. Na wszystkie pytania z tym zwiazane odpowiemy pod numerem bezpłatnej infolinii akcyjnej: 800 600 650. Pozdrawiamy poświątecznie 🎄