Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji PDPZ 2019

 

Anna AugustyniakUrząd Miasta Lublin
ks. Adam BabCentrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Anna Bieganowska-SkóraUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Maciej BudkaLubelski Oddział Okręgowy PCK
Ewa DadosPolskie Radio Lublin S.A.
Katarzyna FusMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Kinga HendzelPolskie Radio Lublin S.A.
Bożydar KuzakaWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Iwona ŁysakowskaTowarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Regionalny w Lublinie
Albin MazurekLubelski Urząd Wojewódzki
Małgorzata Romanko
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Sławomir SkowronekUrząd Miasta Lublin
Tomasz StachyraKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Krystyna StrzeleckaWolontariusz Akcji
Piotr SzczepanikKuratorium Oświaty w Lublinie
Michał UrygaWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Tomasz WiniarskiWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
ks. Bogdan ZagórskiKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Tomasz ZeliszewskiWolontariusz Akcji
Monika ZielińskaBractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie