Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji PDPZ 2019

 

Anna AugustyniakUrząd Miasta Lublin
ks. Adam BabCentrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Anna Bieganowska-SkóraUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Maciej BudkaLubelski Oddział Okręgowy PCK
Ewa DadosPolskie Radio Lublin S.A.
Katarzyna FusMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Kinga HendzelPolskie Radio Lublin S.A.
Bożydar KuzakaWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Iwona ŁysakowskaTowarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Regionalny w Lublinie
Albin MazurekLubelski Urząd Wojewódzki
Małgorzata Romanko
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Sławomir SkowronekUrząd Miasta Lublin
Tomasz StachyraKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Krystyna StrzeleckaWolontariusz Akcji
Piotr SzczepanikKuratorium Oświaty w Lublinie
Michał UrygaWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
Tomasz WiniarskiWojewódzki Sztab Ratownictwa w Lublinie
ks. Bogdan ZagórskiKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Tomasz ZeliszewskiWolontariusz Akcji
Monika ZielińskaBractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki
z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań,
aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)
były w jak najlepszym stanie lub nieużywane