XXVI OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 1993-2018

XXVI OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

1993-2018

Słowa „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, kiedy przyjdzie mroźna” usłyszeli po raz pierwszy słuchacze Radia Lublin w październiku 1993 r. Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, jako program Pomocy Dzieciom w okresie przedświątecznym, zrodziła się w moim autorskim programie dla najmłodszych „Jaśkowej Dobranocce”, a przyniosło ją życie. Z upływem lat z inicjatywy regionalnej przerodziła się w Akcję ogólnopolską. Z roku na rok nasze “pospolite ruszenie” wrażliwych, gorących serc zaczęło zataczać coraz szersze kręgi, powstawało coraz więcej Sztabów, nie tylko na terenie Lubelszczyzny, lecz również Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia, Małopolski, Ziemi Łódzkiej, Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” realizowana jest zgodnie z Regulaminem, niezmienionym w swym zarysie od 1993 r. oraz aktualnym Aneksem do Regulaminu i wskazówkami. Polega ona nie na zbieraniu pieniędzy, a przede wszystkim na organizowaniu zbiórek darów rzeczowych, które następnie są przekazywane Najmłodszym w potrzebie – dzieciom i ich rodzinom , będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, schronisk, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów opieki społecznej. Zgodnie z tradycją i Regulaminem zbieramy tylko i wyłącznie dary rzeczowe – dary serca. . Uczestnicy Akcji dzielą się tym, czym mogą – żywnością, odzieżą, zabawkami, środkami czystości, książkami, ziemiopłodami, anteną radiową i telewizyjną, talentem, a nade wszystko swoim czasem i sercem. Jesteśmy jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną akcją charytatywną, w ramach której uczestnicy nie mają do czynienia z żadną formą środków finansowych, bowiem takie było przed laty życzenie dzieci.

DAR SERCA ZA DAR SERCA, PODZIEL SIĘ TYM, CO MASZ, NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY – to sztandarowe, prawdziwe i płynące z głębi serca hasła naszej Akcji, którym jesteśmy wierni już 25 lat, a które łączą nas wszystkich uczestniczących w tym „pospolitym ruszeniu” dzielenia się dobrem, prowadzą drogą niezmiennych i uniwersalnych wartości, troski o drugiego Człowieka w potrzebie, szacunku dla słabszych i miłości bliźniego.

            Ważną, wręcz kluczową, rolę w Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” od samego początku jej istnienia odgrywały i nadal odgrywają media. Radio Lublin S.A. jest Sercem Akcji, pełni w niej rolę nadrzędną, bowiem tu narodził się jej pomysł. Z czasem do niego dołączyły media w całej Polsce, popularyzując ideę Akcji, zasady jej organizacji, zachęcając w ten niezwykły przedświąteczny czas lokalną społeczność do pomocy Najmłodszym, do uczynienia czegoś dobrego dla innych. Włączające się przez wszystkie lata do Akcji media, integrowały społeczność lokalną, jednoczyły organizacje charytatywne oraz ludzi różnych wyznań i zawodów. Media, publikując informacje o historii naszej Akcji, jej przebiegu oraz organizacji zbiórek darów, imprez kulturalnych, popularyzują tym samym jej ideę, pomagają dotrzeć do wszystkich zainteresowanych organizacją Akcji. Naszym wolontariuszom w całej Polsce bardzo potrzebna jest wiedza o tym, jak założyć Sztab w swojej miejscowości, zorganizować koncert zgodnie z zasadami organizacyjnymi. Na antenach: radiowej i telewizyjnej oraz stronach internetowych Akcji dedykowane są darczyńcom podziękowania. Każdego roku Akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” patronatem medialnym obejmuje Polskie Radio S.A. . Przez lata naszą Akcję wspierały liczne stacje telewizyjne, niemal wszystkie ośrodki Polskiego Radia. Dobrą tradycją jest powoływanie przez wolontariuszy – dziennikarzy I Programu i IAR – Sztabu Akcji w siedzibie Polskiego Radia S.A.

Za koordynację zbiórek w ramach Akcji odpowiada Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji, powoływany co roku przy Polskim Radiu Lublin S.A. W celu zorganizowania zbiórki darów w ramach akcji tworzone są Komitety Społeczne przy Sztabach Akcji. Tak utworzony Komitet występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uzyskanie indywidualnego, (zgodnie z Ustawa o zbiórkach publicznych) zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zwrócić należy uwagę, iż Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji nie jest fundacją ani stowarzyszeniem, lecz coraz to większą grupą społeczników, których łączy chęć pomocy Najmłodszym. W organizację Akcji od samego początku jej istnienia aktywnie włączają się, jako współorganizatorzy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Od lat współorganizatorem jest Caritas Archidiecezji Lubelskiej i inne oddziały Caritas w kraju, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Lubelskiej. W minionym roku do naszego grona dołączyło Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Akcja rozpoczyna się od Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów, która w tym roku odbędzie się 25 listopada. Tego dnia przy naszych punktach lub samochodach, oznaczonych plakatami Akcji, staną, jak co roku, Wolontariusze – dziennikarze, artyści, lokalne autorytety, nauczyciele, duchowni, pełnoletnia młodzież i inni. Licznie towarzyszą IM Dzieci, bohaterowie naszej Akcji. Wolontariuszami są także Osoby Niepełnosprawne. W Głównym Magazynie Akcji w Lublinie aktywnie pomagają mieszkańcy Schronisk, pod opieką terapeutów, czują się potrzebni i jak mówią, wracają do społeczeństwa. To wolontariat dla Każdego, kto chce służyć Drugiemu w potrzebie! Zbiórki stacjonarne, będące fundamentem Akcji, trwają zazwyczaj do świąt Bożego Narodzenia, odbywają się w tych miejscowościach, w których wcześniej zarejestrowane zostały Sztaby Akcji, a powstają one w lokalnych rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, redakcjach gazet, w przedszkolach, szkołach, uczelniach, instytucjach kulturalnych oraz przy kościołach i parafiach. Podczas trwania Akcji jej uczestnicy organizują nie tylko zbiórki uliczne czy stacjonarne, ale i koncerty, imprezy kulturalne, sportowe, zbiórki ziemiopłodów. Do Akcji co roku przystępuje od 7000 do 8000 indywidualnych Wolontariuszy. Istotnym elementem Akcji jest Mecz Słodkich Serc, rozgrywany przez lubelskich koszykarzy i zaproszonych gości na początku grudnia. Zebrane słodycze bezpośrednio po meczu przekazywane są do wybranych domów dziecka, do oddziałów dziecięcych lubelskich szpitali lub ośrodków szkolno-wychowawczych. W planie również jest” Aukcja „ -” Dar Serca za Dar Serca” bezgotówkowa !, połączona z Koncertem Kolęd. Nasza Akcja oficjalne kończy się przed wigilią Świąt Bożego Narodzenia.

Tegoroczna Akcja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Pani Agaty Kornhauser Dudy, Małżonki Prezydenta RP.

Poza wymiarem socjalnym i społecznym podejmowanych działań istotnym jest także wymiar duchowy, dlatego od początku nasze pospolite ruszenie obdarowywane jest Patronatem Lubelskiego Metropolity Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika.

Kiedy w ubiegłym roku rozpoczynaliśmy naszą Akcję, ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, obdarowując nas swoim patronatem duchowym, wypowiedział słowa, które pozwalam sobie przytoczyć: „Dziękuję, że w ten sposób odpowiadacie na słowa papieża Franciszka, niosąc najsłabszym i najmniejszym balsam miłosierdzia, jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne wśród nas …”

W ubiegłym roku, w ramach XXV Ogólnopolskiej Akcji, wspólnym staraniem sprawiliśmy radość i dobre święta niemal 12 tysiącom rodzin, ponad 16 tysiącom seniorów i osobom samotnym, oraz podopiecznym 117 placówek szkolno-wychowawczych na terenie całego kraju.

Z biegiem lat Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pozyskiwała i pozyskuje nadal nowych zwolenników, głównie dlatego, że pomóc może każdy, kto ma wrażliwe serce. Od ćwierć wieku Akcja niezmiennie reaguje na ludzką biedę, krzywdę, na głód, zimno, na samotność, pomaga „stanąć na nogi” tym, którzy wstydzą się swojej niezaradności, a są w potrzebie. Cieszy się niezwykłą społeczną akceptacją i wielką popularnością, co świadczy o ogromnej potrzebie jej organizowania, i co jest bardzo ważne – w świadomości ludzi budzi chęć niesienia pomocy. Każdy może ofiarować coś od siebie na Święta dla dzieci. Przecież nawet odrobinę też można podzielić. Każdemu darczyńcy wręczane jest przez naszych Wolontariuszy „słoneczko” – logo Naszej Akcji. Akcja integruje wszystkich, skupia wielu ludzi dobrej woli, niezależnie od poglądów politycznych, wyznawanej wiary czy statusu społecznego. To przede wszystkim , przedsięwzięcie Ludzi Dobrej Woli i Wielkiego Serca. Na apele, płynące z anteny radiowej i telewizyjnej, odpowiadają nie tylko osoby prywatne, lecz również artyści i sportowcy, różne firmy, instytucje. Od lat nasz ogólnopolski program pomocy Najmłodszym w potrzebie wspierają lubelskie firmy, które nieodpłatnie udostępniają samochody z kierowcami, artyści nieodpłatnie uczestniczą w koncertach, organizowanych jako podziękowanie dla wszystkich darczyńców i Wolontariuszy (np. Budka Suflera, Beata Kozidrak, Urszula, Bracia, Izabela Trojanowska, Majka Jeżowska, Vox, Jan Wojdak i Wawele). Drukarnie nieodpłatnie drukują plakaty akcyjne, słoneczka – logo, identyfikatory. Orange Polska przekazuje nam w darze bezpłatną infolinię.

Przez lata przekonaliśmy się, (patrząc, jak wspólnie próbują „coś dobrego” zdziałać społecznicy z większych i mniejszych środowisk, uczestnicząc w tym „pospolitym ruszeniu” dzielenia się sercem), że można spełniać dziecięce marzenia. I dlatego zachęcamy, by nawet odrobinę podzielić, by każdy, kto chce i ma serce mógł niezależnie od stanu posiadania to uczynić w najbliższym otoczeniu, „po sąsiedzku”, jak powiedział Nasz Wielki Polak, Święty Jan Paweł II „dla drugich, ale z drugimi” – wspólne działania i determinacja kruszą w sercach lód i dają miłość, radość.

To dzięki Tym, co żyją nie tylko dla siebie, inni żyją w nadziei na lepszy świat!. Dzieci uczą się nawzajem, a przede wszystkim dorośli uczą się od nich wrażliwości, miłości, człowieczeństwa, dzielenia się Sercem, nie tylko żywnością, zabawkami czy ciepłą kurtką. A wszyscy zdobywają umiejętność dawania i przyjmowania, bo jednego i drugiego trzeba się nauczyć. Nasza Akcja rozwija w wielu tak trudną dla nich umiejętność otwierania się na potrzeby innych. Czasem wystarczy paczka z darami, kiedy indziej czas, uwaga drugiego człowieka. I dlatego na tak szczególną uwagę zasługuje udział dzieci i młodzieży w organizacji naszej Akcji. Uczestniczą w niej nie tylko jako przynoszący dary, ale także jako darczyńcy, występując w czasie koncertów, imprez sportowych, wykonując laurki, słowem darując swój czas, talent na rzecz innych dzieci. W tej Akcji, jak powiedziała kiedyś niepełnosprawna Ania,” wszyscy jesteśmy darczyńcami, ale też i odbiorcami wszelkiego rodzaju darów, nie tylko paczek z żywnością, słodyczami czy zabawkami, ale i ludzkiego zaufania, uśmiechu, radości, bo ideą Akcji jest „umieć się podzielić” także tym, czego nie można zważyć czy zmierzyć.

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przez media określana jest jako „lekcja miłości, dobroczynności”, „fabryka dobrych uczynków”, „epidemia dobroci”, „szkoła wrażliwości”, „czas dzielenia dobra”, „Akcja, która łączy, a nie dzieli”.

Ojciec święty Franciszek udzielił Wolontariuszom Akcji POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ Papieskiego Błogosławieństwa.

„Tyle marzeń jest na świecie , czy się spełnią ?

Trzeba wierzyć .

Bo od Ciebie tak naprawdę , bo od Ciebie to zależy …”

                                                                                          Ewa Dados, Pomysłodawca Akcji

ewa.dados@radio-lublin.pl

Od roku 1998 funkcjonuje oficjalna strona internetowa Akcji www.pdpz.pl  dar Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa w Lublinie.