Podziękowania

„Przyjaciel to do siebie ma …
że często o nim nie wiesz,
lecz w porę zjawia się co dnia,
gdy jego druh w potrzebie.

Przyjaciel to do siebie ma,
że w cieniu siedzi skromnie,
lecz o przyjaciół dba,
im pomóc nie zapomni”

Te Słowa towarzyszyły naszym spotkaniom na lubelskiej radiowej antenie i mobilizowały nas do troski o Małego Człowieka w potrzebie, zanim Zbigniew Stawecki-poeta, nasz wspaniały Lublinianin i Przyjaciel najmłodszych słuchaczy Radia Lublin i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, napisał słowa piosenki, która stała się hymnem PDPZ      (kliknij – posłuchaj)

Dziś po 26 latach, wciąż aktualne są zatroskanie i pomoc Przyjaciół naszego „pospolitego ruszenia gorących serc”.

 • Podziękowania ze Sztabu Nr 73 w Krasnymstawie Podziękowania ze Sztabu Nr 73 w Krasnymstawie

  „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” w Gminie Krasnystaw

  Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” już za nami. Dnia 01 grudnia 2019 roku przeprowadzono zbiórkę w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, w Wiejskich Domach Kultury, podczas Koncertu Charytatywnego „ Kraina Lodu” w siedzibie GCK, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni) – w formie stacjonarnej, oraz w formie zbiórek ulicznych – zbiórka publiczna zarejestrowana pod numerem 2019/5409/KS.
  W Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły w pierwszym tygodniu grudnia, w dniach 02.12.2019 – 06.12. 2019r.
  W wyniku przeprowadzonej zbiórki, dzięki ofiarności ludzi i pracy wolontariuszy zebraliśmy blisko 1260 kg darów – odzieży i obuwia, zabawek, książek, art. szkolnych i papierniczych, środków czystości, słodyczy, żywności długoterminowej i ziemiopłodów, które trafią do potrzebujących za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
  Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy zaangażowali się i wsparli Akcję .
  Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.
  Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

  • Ks. Franciszkowi Kamińskiemu – Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
  • Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
  • P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
  • P. Beacie Wrońskiej – nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
  • P. Marcie Fyk – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Jaślikowie i Przedszkola w Stężycy,
  • P. Agacie Baran – nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie
  • P. Izabelli Józefowskiej – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Krupem,
  • P. Agnieszce Sawicz – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,
  • P. Krzysztofowi Kowalczykowi – Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,
  • P. Joannie Ćwikła – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
  • P. Annie Chaładyj – nauczyciel Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
  • P. Teresie Sochaczewskiej – właścicielce i pracownikom sklepu LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,
  • P. Jakubowi Kalmanowi – Sołtysowi Widniówki,
  • P. Tadeuszowi Demczukowi – Sołtysowi Czarnoziemi,
  • P. Krzysztofowi Pędzińskiemu – Sołtysowi Krupego,
  • P. Mirosławowi Waręckiemu – Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
  • P. Anicie Sokół- Radnej Rady Gminy i Sołtys Bzitego,
  • P. Magdalenie Nowackiej – Radnej Rady Gminy z Krupego,
  • P. Bożenie Sobczuk – Sołtysowi Wincentowa,
  • P. Stanisławowi Berezie – Sołtysowi Krupca,
  • P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,
  • P. Marzenie Kwiecień – Sołtysowi Zakręcia,
  • P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna – zbiórka uliczna
  • P. Piotrowi Czemerysowi – OSP Siennica Nadolna – zbiórka uliczna
  • P. Arturowi Panasowi – OSP Czarnoziem – zbiórka uliczna
  • P. Pawłowi Suskiemu – OSP Czarnoziem – zbiórka uliczna
  • P. Cezaremu Piątkowskiemu – OSP Czarnoziem – zbiórka uliczna
  • P. Andrzejowi Tkaczykowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
  • P. Piotrowi Panasowi – OSP Krupe, – zbiórka uliczna
  • P. Piotrowi Szewczykowi – OSP Krupe – zbiórka uliczna
  • P. Adamowi Ciechanowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
  • P. Marcinowi Sokołowi – OSP Bzite- zbiórka uliczna
  • P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
  • P. Mariuszowi Zwolakowi – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
  • P. Jackowi i Patrykowi Bednarczykom – OSP Wincentów zbiórka uliczna,
  • P. Henrykowi Piekarusiowi OSP Wincentów – zbiórka uliczna
  • P. Małgorzacie Lancmańskiej – Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna,
  • P. Teresie Nowak – Twórczyni Ludowej,
  • P. Barbarze Wójcik,
  • P. Magdalenie Staroń,
  • P. Witoldowi Kardyce,
  • P. Krystynie Wiórko ,
  • P. Zbigniewowi Wolaninowi
  • P. Monice Phol i młodym artystom pracującym przy Krasnostawskim Domu Kultury za charytatywny musical KRAINA LODU,
  • Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich,
  • Twórczyniom obecnym na Kiermaszu Bożonarodzeniowym,
  • Młodym wolontariuszom – przyjaciołom Akcji ze Szkół Gminy Krasnystaw,
  • Wszystkim mieszkańcom , którzy włączyli się do Akcji.
  • Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
  • Serdecznie dziękuję Pani Ewie Dados Szefowej Akcji za nieocenione rady i pomoc organizacyjną.

   Za wielkie serca, chęć pomocy i dzielenia się z innymi ludźmi serdecznie dziękuję!

   Dorota Rybczyńska, Szef Sztabu Nr 73

   

 • „Dar Serca za Dar Serca”. Podziękowania i co udało się zebrać "Dar Serca za Dar Serca". Podziękowania i co udało się zebrać

  Dziękujemy wspaniałym Uczestnikom naszego wyjątkowego spotkania „Dar Serca za Dar Serca” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.
  W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zakończyła się  „Aukcja” przedmiotów. Przyniosła wiele deklaracji przekazania darów dla najmłodszych podopiecznych Akcji i ich rodzin, a wylicytowane kilogramy i sztuki żywności i środków czystości od jutra będą przekazywane do Głównego Magazynu Akcji.

  Oto wyniki „Aukcji ” Dar Serca za Dar Serca:

  • 2100 kg makaronu
  • 1600 kg mąki
  • 500 kg cukru
  • 400 litrów oleju
  • 400 puszek mięsnych
  • 600 puszek rybnych
  • 110 sztuk czekolad
  • 505  paczek kakao
  • 250 paczek herbaty
  • 300 paczek ciastek
  • 260 paczek rodzynek
  • 1070 batoników
  • 150 opakowań ryżu
  • 100 opakowań kaszy
  • 410 opakowań kiślu
  • 275 opakowań galaretek
  • 130 opakowań budyniu
  • 700 sztuk mydła

  WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z SERCA DZIĘKUJEMY!

  Dziękujemy  za chwilę z muzyką Natalii Wilk, Tomaszowi Momotowi, Piotrowi Selimowi, Pawłowi Błędowskiemu i Łukaszowi Jemiole oraz Łukaszowi Suszko i Leszkowi Gęcy za opiekę akustyczną i realizacje dźwięku.

 • Mecz Słodkich Serc – Dziękujemy Mecz Słodkich Serc - Dziękujemy

  PODZIĘKOWANIA :

  Nasze pospolite ruszenie Gorących Serc zatacza coraz szersze kręgi. Włączają się w nie LUDZIE SPORTU, nasi Koszykarze, a także mistrzowie wielu dyscyplin sportu wszystkich Klubów naszego miasta, którzy utworzyli drużynę Gwiazd podczas wczorajszego Meczu Słodkich Serc. Zagrali do „jednego kosza” we wspólnej idei – dla radości DZIECI. To było piękne spotkanie, pełne wzruszeń, niespodzianek i Darów Serca.

  Mecz Słodkich Serc PDPZ 2019 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego zakończył się imponującym remisowym wynikiem, jak mówili zawodnicy „Wygrana należy do DZIECI!!!”

  Z SERCA DZIĘKUJEMY :

  Zenonowi Telmanowi za pomysł sprzed 25 lat, za obecność, za wierność Akcji i poprowadzenie spotkania!

  Markowi Lembrychowi i Arkadiuszowi Pelczarowi za ogromny wkład w organizację spotkania, wszystkim zawodnikom MKS STARTU LUBLIN i CAŁEMU KLUBOWI !

  Zjednoczonej Drużynie Gwiazd Lubelskiego Sportu z jej kapitanem Marcinem Wójcikiem!

  Sędziom, Trenerom, Ekipie technicznej, Ekipie medycznej, Pracownikom Hali MOSiR, Biuru Ochrony Businessu Rafał Jakubczyk, Prima- Leszek Gęca, Lubelskim Czaderkom z DK Węglin, Zespołowi Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej, MPK Lublin, Wolontariuszom Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” , mediom i gościom honorowym spotkania za serdeczną obecność i wspaniałe dary serca!

  W imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019
  przy Radiu Lublin S.A

  Ewa Dados

 • MECZ SŁODKICH SERC ! ZA NAMI ! MECZ SŁODKICH SERC ! ZA NAMI !

  WYGRAŁY DZIECI -RADOŚĆ DLA NAJMŁODSZYCH !

  OGÓŁEM 959,06 KG DARÓW.

  SŁODYCZY: 640,80 KG- OD KIBICÓW, KOSZYKARZY I ZJEDNOCZONEJ DRUŻYNY GWIAZD SPORTU

  MLEKO W PROSZKU: 300 KG- OD OSM KRASNYSTAW

  SPRZĘT SPORTOWY DLA DZIECI : 18,26 KG ( PIŁKI, LOTKI, SKAKANKI, GRY PLANSZOWE, ZESTAWY DO TENISA STOŁOWEGO)

  OD PANA MARSZAŁKA .

  DZIĘKUJEMY !!! Za dary i wielkie serce !

  Ewa Dados

 • Podziękowania na dzień 7 grudnia 2019 roku Podziękowania na dzień 7 grudnia 2019 roku

  W tym dniu dziękujemy…

  • Za wierność Akcji i pomoc transportową Panu Markowi Wróblewskiemu,
  • VIVA LA PIZZA dziękujemy za smaczne pizze dla wolontariuszy z Biura Organizacyjnego,
  • Piekarni „Europiek” – za pączki, cebularze dla podopiecznych noclegowni i schroniska,
  • Za nieocenioną pomoc transportową Panom Wiesławowi Kafarze i Sławomirowi Kidajowi,
  • Speed-Car Motor Lublin, a w szczególności dla Pana Kamila Balcerka za przekazanie ponad 225kg zabawek i słodyczy,
  • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji za promowanie Meczu Słodkich Serc w lubelskich autobusach.

  Firmie QDENTAL Kulikowski za dary serca przekazane na rzecz podopiecznych Akcji: artykuły gospodarstwa domowego, maskotki, słodycze i buty z serca dziękujemy firmie QDENTAL Kulikowski i studentom Animacji Kultury UMCS

  12 grudnia o godzinie 15.00 w Sali Błękitnej LUW odbędzie się „Aukcja Dar Serca za Dar Serca”. Dziękujemy:

  • Muzeum Torebek i Misiów, a szczególnie Pani Hannie Wasiak za własnoręcznie wykonane arcydzieła – misie,
  • Pani Urszuli Studzińskiej za namalowane kwiaty,
  • Państwo Joannie i Łukaszowi Siatkowski za przekazanie 8 obrazów własnego autorstwa,
  • Pani Bogumile Nowodworskiej, Panu Krzysztofowi Cugowskiemu, Polskiemu Radiu Lublin, Pani Halinie Wójtowicz za przedmioty dedykowane temu wydarzeniu.

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki
z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań,
aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)
były w jak najlepszym stanie lub nieużywane