Podziękowania

„Przyjaciel to do siebie ma …
że często o nim nie wiesz,
lecz w porę zjawia się co dnia,
gdy jego druh w potrzebie.

Przyjaciel to do siebie ma,
że w cieniu siedzi skromnie,
lecz o przyjaciół dba,
im pomóc nie zapomni”

Te Słowa towarzyszyły naszym spotkaniom na lubelskiej radiowej antenie i mobilizowały nas do troski o Małego Człowieka w potrzebie, zanim Zbigniew Stawecki-poeta, nasz wspaniały Lublinianin i Przyjaciel najmłodszych słuchaczy Radia Lublin i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, napisał słowa piosenki, która stała się hymnem PDPZ      (kliknij – posłuchaj)

Dziś po 26 latach, wciąż aktualne są zatroskanie i pomoc Przyjaciół naszego „pospolitego ruszenia gorących serc”.

 • Podziękowania dla Wolontariuszy w GMA

  Wolontariusze niestrudzenie pracujący w Głównym Magazynie Akcji od dnia Wielkiej Ulicznej Zbiorki Darów, sortowali zebrane i przekazywane dary , przygotowywali paczki żywnosciowe i paczki dla rodzin w ramach pogotowia przedświątecznego, pod troskliwym okiem i kierownictwem Pani Bożeny Dyś z Bractwa Miłosierdzia – reprezentującej współorganizatorów akcji: MOPR Lublin, Caritas ,TPD i Bractwo Miłosierdzia św.Brata Alberta w Lublinie :
  Ryszard Adamczyk
  Jerzy Borek
  Danuta Borek
  Włodzimierz Cichowicz
  Jeremi Gronczewski
  Grażyna Grzegorczyk
  Dariusz Kuśmierczyk
  Anna Matwiejczuk
  Elżbieta Michałowska
  Jadwiga Miszczuk
  Bogdan Mrozek
  Jakub Nizioł
  Anna Obara
  Jerzy Pałka
  Halina Piasecka
  Elżbieta Piasecka
  Mateusz Piasecki
  Anna Różańska
  Jarosław Samoń
  Marek Sidor
  Krzysztof Sikora
  Monika Sokołowska
  Urszula Studzińska
  Marcin Wdowiak
  Małgorzata Wójcik
  Jowita Wójtowicz
  Izabela Zygmunt

  A kiedy pilnie potrzebna była pomoc, przed Świętami Bożego Narodzenia, by zdążyć na czas z darami do podopiecznych naszej Akcji i by, w odpowiedzi na listy z Lubelszczyzny dostarczyć paczki , służyli swoim czasem i wsparciem mi:
  Krystyna Strzelecka, Anna Bieganowska, Katarzyna Bodak ,Piotr Różański, Zuzanna i Leszek, Jarek Miącz, Grzegorz Szponar, Halina Tes i Jej Przyjaciółki,Siostry Dominikanki ,Basia i Irek,Urszula Studzińska, Agnieszka Uliasz, Tomek Król, Krzysztof Styczyński, Adam mołdoch, Konrad Łakomy i nieoceniony pan Wiesław Kafara . DZIĘKUJEMY !!

 • Funkcjonariusze Policji z Lubartowa Funkcjonariusze Policji z Lubartowa

  Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Lubartowie wspólnie z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie włączyli się w zbiórkę darów w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Pomysłodawcą zbiórki – akcji jest Grzegorz Czerwiński oraz Łukasz Wójcik, wiceprzewodniczący Związku Policjantów. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać zabawki i ubrania, a dzięki pomocy firmy MLEXER, która przekazała 40 kg makaronu i Młyn Florek, który przekazał 80kg mąki, także produkty spożywcze – za co z serca dziękujemy. W zbiórkę włączyła się również młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie.

 • Pogotowie Wigilijne. Podziękowania z 22.12.2019 roku Pogotowie Wigilijne. Podziękowania z 22.12.2019 roku

  Trwa Pogotowie Przedświąteczne PDPZ 2019.
  Za nieocenioną pomoc podczas przygotowywania paczek w Głównym Magazynie Akcji dziękujemy:

  • Pani Katarzynie Bodak,
  • Pani Jowicie Wójtowicz,
  • Pani Urszuli Studzińskiej,
  • Pani Grażynie Grzegorczyk,
  • Pani Izabeli Zygmunt,
  • Pani Jadwidze Wanarskiej – Miszczuk,
  • Państwu Annie i Piotrowi Różańskim,
  • Pani Halinie Tes,
  • Pani Krystynie Strzeleckiej,
  • Pani Annie Bieganowskiej,
  • Zuzannie i Leszkowi,
  • Pani Annie Goral,
  • Pani Małgorzacie Górce,
  • Pani Jolancie Wójcik,
  • Pani Annie Chabros,
  • Pani Juli Sierzputowskiej,
  • Pani Barbarze Drozdek,
  • Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej,
  • Pani Annie Obara,
  • Pani Elżbiecie Piaseckiej,
  • Panu Mateuszowi Piaseckiemu,
  • Pani Małgorzacie Wójcik,
  • Panu Krzysztofowi Sikorze,
  • Pani Ewie Ptasińskiej,
  • Pani Wiktorii Czołowskiej,
  • Pani Justynie Kuśmierek,
  • Panu Mateuszowi Ciotucha
 • Podziękowania z 19.12.2019 roku Podziękowania z 19.12.2019 roku

  Za wspaniały dar serca Opiekunkom i Przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola „Żaczek”, a w szczególności dla Przedszkolaków: Matyldy, Leny, Natalki, Hani, Sebastiana, Marcela oraz dla Pań Karoliny Kubickiej i Karoliny Pietraś. Pięknie dziękujemy w imieniu podopiecznych Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A., jak również wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Matki Weroniki w Lublinie.

 • Paczka z Australii Paczka z Australii

  Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Kowalskiej – wspaniałej Słuchaczce Polskiego  Radia Lublin, która od lat pamięta o LUBLINIE, LUBELSKICH DZIECIACH i zawsze przysyła własnoręcznie przygotowane niespodzianki, a także inne upominki  z dalekiej Australii.

  Dziękujemy, za serce, wierność Akcji,  za  przesłane upominki,  które już teraz cieszą naszych najmłodszych podopiecznych.
  Ewa Dados – Szef Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A.