POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM POMOCY DZIECIOM W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM

Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jest Ogólnopolskim Programem Pomocy Dzieciom   w okresie przedświątecznym.

 Polega przede wszystkim na organizowaniu zbiórek darów rzeczowych i przekazywaniu   ich najmłodszym. Zgodnie z tradycją i regulaminem Akcji, zbieramy wyłącznie dary rzeczowe zabawki, książki, słodycze, odzież, żywność długoterminową i ziemiopłody, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości, które można i trzeba ofiarować Dzieciom. W naszej Akcji nie zbieramy i nigdy nie zbieraliśmy żadnych środków finansowych. Nie zbieramy pieniędzy! Akcja PDPZ zainicjowana przez red. Ewę Dados, Kawalera Orderu Uśmiechu, cieszy się społeczną akceptacją i popularnością, co świadczy o ogromnej potrzebie jej organizowania. Z lubelskiej inicjatywy regionalnej, przerodziła się w Akcję Ogólnopolską, za koordynację, której odpowiada Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radiu Lublin .

Z roku na rok, nasze pospolite ruszenie gorących serc zatacza coraz szersze kręgi. Nie jesteśmy fundacją ani stowarzyszeniem, ale coraz większą grupą społeczników, pragnących pomóc najmłodszym w potrzebie – dzieciom i ich rodzinom, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, schronisk, Domów Pomocy Społecznej i Domów Samotnej Matki. Jesteśmy jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną, Akcją Charytatywną, w ramach której przyjmujemy tylko i wyłącznie dary rzeczowe. Uczestnicy dzielą się tym, co mają – żywnością, odzieżą, zabawkami, anteną radiową i telewizyjną, a nade wszystko swoim czasem i sercem.

Akcja skupia wielu ludzi dobrej woli, niezależnie od Ich poglądów politycznych, religii, wyznawanej wiary oraz statusu społecznego. Poza wymiarem socjalnym i społecznym podejmowanych działań istotnym jest także wymiar duchowy. Od 25 lat Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę obdarowywana jest Patronatem Duchowym przez Metropolitę Lubelskiego. Tegoroczną XXVI Akcję objął Patronatem Duchowym Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik.

Polskie Radio S.A.   rokrocznie obejmuje Akcję patronatem medialnym. Coraz powszechniejsze jest szczere i osobiste zaangażowanie dziennikarzy i pracowników pozostałych mediów – radia, telewizji i prasy o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. W Akcję włączają się i wspierają antenowo rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, prasa i portale internetowe.

Zgodnie z tradycją i Regulaminem Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, media od samego początku odgrywają w niej kluczową rolę udostępniając antenę radiową i telewizyjną,  by popularyzować ideę Akcji oraz przekazywać podziękowania dla ludzi gorących serc. Publikując informacje o historii, przebiegu i roli Akcji w poruszeniu ludzkiej wrażliwości na niedolę słabszych.

Lokalnymi patronatami obejmują naszą Akcję włodarze miast i przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań. Dyżury w punktach zbiórek honorowo pełnią przedstawiciele administracji, samorządów lokalnych, parlamentarzyści, osoby cieszące się dużym autorytetem – ludzie sztuki i nauki. Uznani artyści i sportowcy ofiarowują swój talent – cenieni i poważani, siłą swojego autorytetu zachęcają do włączenia się w to pospolite ruszenie. W wielu miejscowościach przedstawiciele władz lokalnych osobiście kierują pracą Sztabów czynnie włączając się w organizację i prowadzenie zbiórek.

W ubiegłym roku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017, pod Patronatem Honorowym Pani Agaty Kornhauser-Dudy Małżonki Prezydenta RP,   w 497 Sztabach Akcji dzięki zaangażowaniu 8 000 Wolontariuszy i ludzi dobrej woli zebraliśmy niemal 187 ton darów. Obdarowaliśmy 11158 rodzin i około 16 tysięcy Dzieci;  także  podopiecznych 117  placówek szkolno-wychowawczych w kraju.