Kategoria: Podziękowania

„Przyjaciel to do siebie ma …
że często o nim nie wiesz,
lecz w porę zjawia się co dnia,
gdy jego druh w potrzebie.

Przyjaciel to do siebie ma,
że w cieniu siedzi skromnie,
lecz o przyjaciół dba,
im pomóc nie zapomni”

Te Słowa towarzyszyły naszym spotkaniom na lubelskiej radiowej antenie i mobilizowały nas do troski o Małego Człowieka w potrzebie, zanim Zbigniew Stawecki-poeta, nasz wspaniały Lublinianin i Przyjaciel najmłodszych słuchaczy Radia Lublin i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, napisał słowa piosenki, która stała się hymnem PDPZ .

Dziś po 26 latach, wciąż aktualne są zatroskanie i pomoc Przyjaciół naszego „pospolitego ruszenia gorących serc”.

Akcja dziękuje (5)

W Biurze Organizacyjnym Akcji prace toczą  się pełną parą, dyżurują codziennie Wolontariusze  ze Społecznego Komitetu Organizacyjnego i Przyjaciele Akcji :  Krystyna Strzelecka, Mariusz Ciechanowski, ks. Bogdan Zagórski, Leszek Gęca. Pomagają , dedykując Akcji swój czas , przygotowując Wielką Uliczną Zbiórkę Darów / to już 24.11.2019/ – Bożydar Kuzaka, Tomasz Winiarski , Kinga Hendzel, Jarosław Gołofit, Anna Bieganowska-Skóra,  Kasia Maciejewska, Aga...

Akcja dziękuje (4)

Trwają przygotowania do Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów, to już 24 listopada, dokładnie za 10 dni. Dziękujemy za nieocenioną pomoc organizacyjną i transportową naszym Przyjaciołom: Firmie Garden Service   i   Galicja Express za pomoc w dostarczeniu materiałów akcyjnych do naszych Sztabów  odległych od Lublina.  Firmie Dalimex  –   za przekazane materiały papiernicze dla Biura Organizacyjnego Akcji. Zakładowi Transportu Miejskiego w Lublinie  i wszystkim wspaniałym...

Akcja dziękuje (3)

To dzięki Naszym Przyjaciołom mamy Plakaty Akcji, widnieć będą w każdym punkcie naszych akcyjnych zbiórek. Pięknie dziękujemy za wierność Akcji i nieocenione wsparcie: Agencji Reklamowej APUS i drukarni STANDRUK

Akcja dziękuje (2)

W Lublinie pojawiły się billboardy zapowiadające czas naszego pospolitego ruszenia gorących serc.  Dziękujemy :  Agencji Reklamowej Maik – wiernym Przyjaciołom naszej Akcji za  Wspaniały  DAR SERCA !!

Akcja dziękuje (1)

To nasze pierwsze podziękowania w tegorocznej Akcji … 🙂

Dziękujemy Radiu Lublin SA za wierność Akcji. Nieocenione wsparcie, organizację i wyposażenie Biura Organizacyjnego  w Lublinie (czytaj dalej)

Akcja dziękuje (31)

Serdeczne podziękowania: · dla Pani Danuty Mosakowskiej za wierność Akcji i jak co roku przepiękne, własnoręcznie wykonane czapki i sweterki, · Pani Ewie Kowalskiej z Australii za wspaniałe dary serca, · Agencji Reklamowej MAIK za przygotowanie projektu podziękowań – dyplomów, szczególnie dla Pana Sebastiana Bujaka, · Restauracji Plackarnia za wsparcie posiłkiem Wolontariuszy dyżurujących w Głównym Magazynie Akcji.

Akcja dziękuje … InterRisk

W imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Kierownictwu i Pracownikom firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w dzieło pomocy Najmłodszym, …

Akcja dziękuje (30)

Za pomoc organizacyjną w czasie Pogotowia Wigilijnego serdecznie dziękujemy: · Urzędowi Miasta Zamość · Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim · Wszystkim Wolontariuszom z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie za dyżury w ramach Pogotowia Wigilijnego, ◦ Szczególne podziękowania za utworzenie punktu wydawania darów dla ks. Adama Baba i Pani Anety Śliwki, · Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Oddziałowi Regionalnemu w Lublinie, ◦ Pani...

Akcja dziękuje – pogotowie przedwigilijne

Firmie Garden Service – Panu Prezesowi Jackowi Przybyszowi, Panom Dyrektorom – Michałowi Świerzbińskiemu i Zbigniewowi Soćko oraz Panu Tomaszowi Gałeckiemu za transport paczek dla podopiecznych Akcji z powiatu bialskopodlaskiego i nieocenioną pomoc organizacyjną Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za pomoc w dostarczeniu paczek dla podopiecznych Akcji w powiecie lubelskim Okręgowej...

Akcja dziękuje – Łaziska – Sztab nr 287

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2018, Nr 287 przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach informuje, że w ramach w Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” w dniu 13 grudnia 2018 r. przeprowadzona została na terenie Gminy Łaziska zbiórka owoców, warzyw, trwałej żywności oraz odzieży i zabawek. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane do: Głównego Magazynu Akcji „Pomóż...

O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA

"POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA,
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW
A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki
z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań,
aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością)
były w jak najlepszym stanie lub nieużywane