Kategoria: Podziękowania

„Przyjaciel to do siebie ma …
że często o nim nie wiesz,
lecz w porę zjawia się co dnia,
gdy jego druh w potrzebie.

Przyjaciel to do siebie ma,
że w cieniu siedzi skromnie,
lecz o przyjaciół dba,
im pomóc nie zapomni”

Te Słowa towarzyszyły naszym spotkaniom na lubelskiej radiowej antenie i mobilizowały nas do troski o Małego Człowieka w potrzebie, zanim Zbigniew Stawecki-poeta, nasz wspaniały Lublinianin i Przyjaciel najmłodszych słuchaczy Radia Lublin i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, napisał słowa piosenki, która stała się hymnem PDPZ .

Dziś po 26 latach, wciąż aktualne są zatroskanie i pomoc Przyjaciół naszego „pospolitego ruszenia gorących serc”.

Podziękowania dla Wolontariuszy w GMA

Wolontariusze niestrudzenie pracujący w Głównym Magazynie Akcji od dnia Wielkiej Ulicznej Zbiorki Darów, sortowali zebrane i przekazywane dary , przygotowywali paczki żywnosciowe i paczki dla rodzin w ramach pogotowia przedświątecznego, pod troskliwym okiem i kierownictwem Pani Bożeny Dyś z Bractwa Miłosierdzia – reprezentującej współorganizatorów akcji: MOPR Lublin, Caritas ,TPD i Bractwo Miłosierdzia św.Brata Alberta w Lublinie : Ryszard Adamczyk Jerzy...

Pogotowie Wigilijne. Podziękowania z 22.12.2019 roku

Trwa Pogotowie Przedświąteczne PDPZ 2019. Za nieocenioną pomoc podczas przygotowywania paczek w Głównym Magazynie Akcji dziękujemy: Pani Katarzynie Bodak, Pani Jowicie Wójtowicz, Pani Urszuli Studzińskiej, Pani Grażynie Grzegorczyk, Pani Izabeli Zygmunt, Pani Jadwidze Wanarskiej – Miszczuk, Państwu Annie i Piotrowi Różańskim, Pani Halinie Tes, Pani Krystynie Strzeleckiej, Pani Annie Bieganowskiej, Zuzannie i Leszkowi, Pani Annie Goral, Pani Małgorzacie Górce, Pani...

Podziękowania z 19.12.2019 roku

Za wspaniały dar serca Opiekunkom i Przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola „Żaczek”, a w szczególności dla Przedszkolaków: Matyldy, Leny, Natalki, Hani, Sebastiana, Marcela oraz dla Pań Karoliny Kubickiej i Karoliny Pietraś. Pięknie dziękujemy w imieniu podopiecznych Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A., jak również wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Matki Weroniki w Lublinie.

Paczka z Australii


Serdecznie dziękuję Pani Ewie Kowalskiej – wspaniałej Słuchaczce Polskiego  Radia Lublin, która od lat pamięta o LUBLINIE, LUBELSKICH DZIECIACH i zawsze przysyła własnoręcznie przygotowane niespodzianki, a także inne upominki  z dalekiej Australii.

Dziękujemy, za serce, wierność Akcji,  za  przesłane upominki,  które już teraz cieszą naszych najmłodszych podopiecznych.
red. Ewa Dados – Szef Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A.

Podziękowania z Wólki

15 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej zbiórki w ramach Akcji PDPZ w gminie Wólka. Z tej okazji, po mszy świętej w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Turce na osiedlu Borek, zaśpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lublinie. „Niebiańska Kapela” prowadzona przez Panią Elżbietę Milę-Suską swój występ zadedykowała Alicji Mazurek, której rodzice tego dnia otworzyli nowoczesny ośrodek neurorehabilitacji. Uczniowie „10” skupieni wokół szkolnego wolontariatu zaangażowali się również w zbieranie darów na osiedlu Borek jako przyjaciele Akcji. Niniejszym dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom i darczyńcom, a w szczególności…

Podziękowania przedświatęczne: 18.12.2019 roku

Pragniemy przekazać wyjątkowe podziękowania dla niezawodnych Przyjaciół Akcji, którzy pamiętali przez cały grudzień o Wolontariuszach pracujących w Głównym Magazynie Akcji. A pamiętali o nas: Cukiernia „Staropolska ”- przekazując codziennie smaczne ciasta także dla podopiecznych schroniska i noclegowni przy Dolnej Panny Marii w Lublinie, Piekarnia „Europiek” – przekazując pączki i cebularze, Bar „Jagienka” – przekazując gorące posiłki, Hotel i Restauracja „Locomotiva”...

Podziękowania ze Sztabu Nr 73 w Krasnymstawie

„ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” w Gminie Krasnystaw Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” już za nami. Dnia 01 grudnia 2019 roku przeprowadzono zbiórkę w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, w Wiejskich Domach Kultury, podczas Koncertu Charytatywnego „ Kraina Lodu” w siedzibie GCK, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle...

„Dar Serca za Dar Serca”. Podziękowania i co udało się zebrać

Dziękujemy wspaniałym Uczestnikom naszego wyjątkowego spotkania „Dar Serca za Dar Serca” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zakończyła się  „Aukcja” przedmiotów. Przyniosła wiele deklaracji przekazania darów dla najmłodszych podopiecznych Akcji i ich rodzin, a wylicytowane kilogramy i sztuki żywności i środków czystości od jutra będą przekazywane do Głównego Magazynu Akcji. Oto wyniki „Aukcji ”...

Podziękowania – „Aukcja Dar Serca za Dar Serca”

Dziękujemy wspaniałym Uczestnikom naszego wyjątkowego spotkania „Dar Serca za Dar Serca” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, które odbyło się 12.12.2019. Dziękujemy za przekazanie darów na Aukcję: · Muzeum Torebek i Misiów, a szczególnie Pani Hannie Wasiak · Pani Urszuli Studzińskiej · Państwu Joannie i Łukaszowi Siatkowskim · Pani Katarzynie za naszyjnik Jej autorstwa · Pani Bogumile Nowodworskiej · Panu...