Autor: LSS

Koniec zbiórek, czas na sprawozdanie

Po zakończeniu w dniu 23 grudnia 2019 roku zbiórek darów rzeczowych przyszedł czas na sporządzenie sprawozdania z wyników akcji PDPZ 2019. Przypominamy szefom sztabów o obowiązku nadesłania nam informacji o zebranych darach i ich rozdysponowaniu. Można to zrobić przesyłając nam zeskanowane „Przekazówki” i „Protokóły po Zbiórce” drogą elektroniczną lub na numer faks.

I już po świętach

W imieniu współorganizatorów zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy NIEŻYWNOŚCIOWEJ do Głównego Magazynu Akcji w dniu 27 grudnia oraz 30 grudnia w godz. 10-15. Przypominamy również Szefom Sztabów, którzy jeszcze nie dostarczyli zebranych darów o tym przyjemnym obowiązku. Na wszystkie pytania z tym zwiazane odpowiemy pod numerem bezpłatnej infolinii akcyjnej: 800 600 650. Pozdrawiamy poświątecznie 🎄

Pogotowie Wigilijne. Podziękowania z 22.12.2019 roku

Trwa Pogotowie Przedświąteczne PDPZ 2019. Za nieocenioną pomoc podczas przygotowywania paczek w Głównym Magazynie Akcji dziękujemy: Pani Katarzynie Bodak, Pani Jowicie Wójtowicz, Pani Urszuli Studzińskiej, Pani Grażynie Grzegorczyk, Pani Izabeli Zygmunt, Pani Jadwidze Wanarskiej – Miszczuk, Państwu Annie i Piotrowi Różańskim, Pani Halinie Tes, Pani Krystynie Strzeleckiej, Pani Annie Bieganowskiej, Zuzannie i Leszkowi, Pani Annie Goral, Pani Małgorzacie Górce, Pani...

Podziękowania z 19.12.2019 roku

Za wspaniały dar serca Opiekunkom i Przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola „Żaczek”, a w szczególności dla Przedszkolaków: Matyldy, Leny, Natalki, Hani, Sebastiana, Marcela oraz dla Pań Karoliny Kubickiej i Karoliny Pietraś. Pięknie dziękujemy w imieniu podopiecznych Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A., jak również wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Matki Weroniki w Lublinie.

Paczka z Australii


Serdecznie dziękuję Pani Ewie Kowalskiej – wspaniałej Słuchaczce Polskiego  Radia Lublin, która od lat pamięta o LUBLINIE, LUBELSKICH DZIECIACH i zawsze przysyła własnoręcznie przygotowane niespodzianki, a także inne upominki  z dalekiej Australii.

Dziękujemy, za serce, wierność Akcji,  za  przesłane upominki,  które już teraz cieszą naszych najmłodszych podopiecznych.
red. Ewa Dados – Szef Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A.

Podziękowania z Wólki

15 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej zbiórki w ramach Akcji PDPZ w gminie Wólka. Z tej okazji, po mszy świętej w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Turce na osiedlu Borek, zaśpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lublinie. „Niebiańska Kapela” prowadzona przez Panią Elżbietę Milę-Suską swój występ zadedykowała Alicji Mazurek, której rodzice tego dnia otworzyli nowoczesny ośrodek neurorehabilitacji. Uczniowie „10” skupieni wokół szkolnego wolontariatu zaangażowali się również w zbieranie darów na osiedlu Borek jako przyjaciele Akcji. Niniejszym dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom i darczyńcom, a w szczególności…

Podziękowania przedświatęczne: 18.12.2019 roku

Pragniemy przekazać wyjątkowe podziękowania dla niezawodnych Przyjaciół Akcji, którzy pamiętali przez cały grudzień o Wolontariuszach pracujących w Głównym Magazynie Akcji. A pamiętali o nas: Cukiernia „Staropolska ”- przekazując codziennie smaczne ciasta także dla podopiecznych schroniska i noclegowni przy Dolnej Panny Marii w Lublinie, Piekarnia „Europiek” – przekazując pączki i cebularze, Bar „Jagienka” – przekazując gorące posiłki, Hotel i Restauracja „Locomotiva”...

Mecz piłki nożnej: Studenci vs. Prowadzący KUL

Sztab Akcji Nr 100 serdecznie zaprasza na niezwykły mecz. Dnia 16 grudnia o godzinie 19.30 w hali sportowej KUL (Konstantynów 1G) odbędzie się Uniwersytecki Mecz Piłki Nożnej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, w którym prowadzący zajęcia zmierzą się ze studentami.