Kategoria: 2019

Wpisy z roku 2019

Podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019”

XXVII Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” została zorganizowana przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radiu Lublin S.A.. W całym kraju powołano 24 Społeczne Komitety Organizacyjne Akcji, uprawnione do przeprowadzenia odrębnych zbiórek publicznych (www.zbiorki.gov.pl). Łącznie zarejestrowano 323 sztaby na terenie 8 województw (województwo: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Podziękowania dla Wolontariuszy w GMA

Wolontariusze niestrudzenie pracujący w Głównym Magazynie Akcji od dnia Wielkiej Ulicznej Zbiorki Darów, sortowali zebrane i przekazywane dary , przygotowywali paczki żywnosciowe i paczki dla rodzin w ramach pogotowia przedświątecznego, pod troskliwym okiem i kierownictwem Pani Bożeny Dyś z Bractwa Miłosierdzia – reprezentującej współorganizatorów akcji: MOPR Lublin, Caritas ,TPD i Bractwo Miłosierdzia św.Brata Alberta w Lublinie : Ryszard Adamczyk Jerzy...

I już po świętach

W imieniu współorganizatorów zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy NIEŻYWNOŚCIOWEJ do Głównego Magazynu Akcji w dniu 27 grudnia oraz 30 grudnia w godz. 10-15. Przypominamy również Szefom Sztabów, którzy jeszcze nie dostarczyli zebranych darów o tym przyjemnym obowiązku. Na wszystkie pytania z tym zwiazane odpowiemy pod numerem bezpłatnej infolinii akcyjnej: 800 600 650. Pozdrawiamy poświątecznie 🎄

Pogotowie Wigilijne. Podziękowania z 22.12.2019 roku

Trwa Pogotowie Przedświąteczne PDPZ 2019. Za nieocenioną pomoc podczas przygotowywania paczek w Głównym Magazynie Akcji dziękujemy: Pani Katarzynie Bodak, Pani Jowicie Wójtowicz, Pani Urszuli Studzińskiej, Pani Grażynie Grzegorczyk, Pani Izabeli Zygmunt, Pani Jadwidze Wanarskiej – Miszczuk, Państwu Annie i Piotrowi Różańskim, Pani Halinie Tes, Pani Krystynie Strzeleckiej, Pani Annie Bieganowskiej, Zuzannie i Leszkowi, Pani Annie Goral, Pani Małgorzacie Górce, Pani...

Podziękowania z 19.12.2019 roku

Za wspaniały dar serca Opiekunkom i Przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola „Żaczek”, a w szczególności dla Przedszkolaków: Matyldy, Leny, Natalki, Hani, Sebastiana, Marcela oraz dla Pań Karoliny Kubickiej i Karoliny Pietraś. Pięknie dziękujemy w imieniu podopiecznych Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A., jak również wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Matki Weroniki w Lublinie.

Paczka z Australii


Serdecznie dziękuję Pani Ewie Kowalskiej – wspaniałej Słuchaczce Polskiego  Radia Lublin, która od lat pamięta o LUBLINIE, LUBELSKICH DZIECIACH i zawsze przysyła własnoręcznie przygotowane niespodzianki, a także inne upominki  z dalekiej Australii.

Dziękujemy, za serce, wierność Akcji,  za  przesłane upominki,  które już teraz cieszą naszych najmłodszych podopiecznych.
red. Ewa Dados – Szef Sztabu Nr 1 przy Polskim Radiu Lublin S.A.

Podziękowania z Wólki

15 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej zbiórki w ramach Akcji PDPZ w gminie Wólka. Z tej okazji, po mszy świętej w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Turce na osiedlu Borek, zaśpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lublinie. „Niebiańska Kapela” prowadzona przez Panią Elżbietę Milę-Suską swój występ zadedykowała Alicji Mazurek, której rodzice tego dnia otworzyli nowoczesny ośrodek neurorehabilitacji. Uczniowie „10” skupieni wokół szkolnego wolontariatu zaangażowali się również w zbieranie darów na osiedlu Borek jako przyjaciele Akcji. Niniejszym dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom i darczyńcom, a w szczególności…